กลับหน้าแรก

 

 

 

พระเตมีย์

   ในอดีตกาลล่วงมาแล้ว มีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่า พระเจ้่ากาสิกราช ครองราชสมบัติกรุงพาราณสี แคว้นกาสี ชมพูทวีป มีพระสนม 16000 นาง มีอัครมเหสี พระนามว่า จันทรเทวี ทุกคนไม่มีพระราชโอรส และพระธิดา เลยซักองค์เดียว ชาวบ้านเริ่มกังวล ที่จะไม่มีกษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์ในอนาคต ได้ไปประชุมกันเพื่อหาทางออก แล้วจึงยกขบวนม็อบไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากาสิกราช    เพื่อแจ้งให้พระเจ้ากาสิการาช ถึงความกังวลของราษฎร

   พระเจ้ากาสิกราช ทรงทราบถึงความห่วงใยได้รับสั่งให้ บรรดาสนมและอัครมเหสี ให้มีลูกเพื่อให้ประชาชนไม่ผิดหวัง ทั้งหมดจึงพากันถือศีล 8 แล้วขอพรจากเทวดา พระอินทร์ร้อนรุ่ม จนนั่งไม่ติดด้วยแรงอธิษฐานของ พระนางจันทรเทวี ที่ตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ พระอินทร์ จึงใช้ทิพยเนตร ส่องดูมีอะไรเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ จึงรู้ว่าพระนางจันทรเทวี ได้อ้อนวอนขอพระโอรส โดยตั้งใจรักษาศีล

   พระอินทร์ เห็นดังนั้นจึงตกลงประทานพระโอรสให้พระอัครมเหสี และได้พิจารณาว่าจะให้เทพบุตรองค์หนึ่ง ที่เป็นอดีตพระราชาครองกรุงพาราณสี 20 ปี เมื่อสวรรคต ได้ไปนรกถึง 80000 ปี พอพ้นนรก ก็ได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เสวยสุขเรื่อยมา บัดนี้กำลังใกล้จะจุติ เมื่อมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตแล้ว พระอินทร์จึงให้เทพบุตรไปเกิดพร้อมกัน 500 คนเพราะได้เวลาจุติพร้อมกัน ในครรภ์ของภริยาอำมาตย์ และอัครมเหสีในเมืองพาราณสี

   พระโอรสประสูติแล้วหลังจากอยู่ในครรภ์มารดา 10 เดือนในวันประสูติ ฝนตกฉุ่มฉ่ำทั่วรัฐกาสี พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์นับตั้งแต่บัดนั้น อีกทั้งพระโอรสมีผิวพรรณงดงาม บุคลิกลักษณะดี พระเจ้ากาสิกราช ได้เรียกมหาเสนาบดีรับพระบัญชา ได้ตรวจดูว่าในเมืองว่ามีเด็กที่เกิดวันเดียวกันหรือไม่เพื่อมาเป็นบริวาร

   หลังจากการตรวจได้พบว่ามีทารกมาเกิดพร้อมกันถึง 500 คน (โอ้แม่เจ้า) จึงได้พระราชทานเครื่องประดับ และนางนม ให้กับทารกทั้ง 500 คน ได้พระราชทานแม่นม 64 นางให้เลี้ยงดูพระโอรส 9 ไม่ ไม่สูง ไม่เตี้ย ไม่ผอม ไม่อ้วน ไม่ดำ ไม่ขาว ไม่นมยาน ไม่เป็นโรคเสมหะแห้งไอเรื้อรัง น้ำมนจึงมีรสหวาน พระอัครมเหสีพระนางจันทรเทวี ซึ่งมีความดีความชอบ พระเจ้ากาสิการาช จึงได้ประทานพร 1 อย่า แต่ อัครมเหสี ขอติดไว้ก่อนไว้ขอทีหลัง

   เมื่อถึงวันขนานพระนาม พระเจ้ากาสิกราช ได้เชิญพราหมณ์ 4 คนให้ทำนาย ซึ่งทั้งหมดได้ทำนายพระโอรสไว้อย่างดี พระราชาจึงได้ ถวายนามพระกุมารว่า พระเตมีย์ แปลว่า พระผู้ทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำ
หลังจากเลี้ยงดูพระโอรสอายุ 1 เดือนมีเหตุเจ้าหน้าที่จับโจรมา 4 คนให้พระราชาตัดสินลงโทษ แถมโอรสอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

   พระราชาตัดสินโทษโจรแต่ละคนไม่เท่ากัน มี 1.เฆี่ยน 2.เข้าคุก 3.แทงด้วยหอก 4.หลาวเสียบ พระโอรส 1 เดือนสะดุ้งกลัว พระบิดาของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้วเหตุผลที่ครองราชสมบัติปกครองบ้านเมือง พระเตมีย์ ทรงระลึกชาติว่าตนเองเคยตกนรก ถึง 80000 ปีเพราะเหตุที่เคยเป็นพระราชาในกรุงพาราณสี

   ตั้งแต่นั้นพระโอรส พระเตมีย์ ไม่พูดไม่ขยับตัวนอนนิ่งเพราะกลัวตกนรก ถ้าต้องเป็นพระราชาในภายภาคหนัา จึงทำตัวเป็นคนพิการง่อยเปลี้ย หูหนวก เป็นใบ้ ตามคำแนะนำของเทพธิดา ซึ่งเคยเป็นมารดาของพระกุมารในอดีต แล้วคอยเฝ้าคุ้มครอง พระเตมีย์ ทำแบบนี้จนอายุ 16 ปี ไม่ว่าพระราชาจะพยายามอย่างไรก็ไม่เป็นผล

   พระราชาได้ถาม เรียกพราหมณ์ ทั้ง 4 คนว่าไหนพวกเจ้าบอกว่าพระโอรสดี สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะ เทพบุตรมาเกิด ทำไมเป็นแบบนี้ พราหมณ์ ก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงแกล้งทูลว่า พระโอรสลักษณะร้ายก็มี เป็นกาลกิณี แต่ข้าพเจ้าไม่กล้ากราบทูลเกรงว่าจะเสียพระทัยเมื่อแรกเกิด

   พระราชาจึงได้สั่งให้เอาไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้านอกพระนคร โดยการเอารถเบนซ์จดประกอบ ที่หนีภาษี เอ้ยเอาม้ากาลกิณีขนไปฝังห่างจากวัง 3 โยชน์ ภายใน 7 วันพระนางจันทรเทวี รู้เรื่องก็เลยได้ทูลขอ แต่พระราชา ให้อนุญาตได้พระเตมีย์อยู่ได้เพียง 7 วัน พระนางจันทรเทวี พยายามทำทุกทางให้ พระเตมีย์ เลิกทำตัวเป็นง่อยแต่ก็ไม่สำเร็จด้วยความเศร้าเสียใจ จนครบ 7 วันพระราชาให้สารถี เอารถม้ากาลกิณีมาขน (ไม่ใช่เบนซ์จดประกอบหนีภาษีนะจ๊ะ) พระเตมีย์ออกจากวังโดยมี โดยมีนายสุนันทะ เป็นสารถี

   พอได้ถึงป่ารกครื้ม ห่างจากวัง 3 โยชน์ นายสุนันทะ ก็กระโดยลงไปขุดหลุม พระเตมีย์ ก็กระโดดตามเพราะออกจากวังแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นง่อยอีกแล้ว หลังจากพระเตมีย์ กระโดดออกจากรถ ก็ลองเดินเพราะแกล้งง่อยมานาน แต่ก็เดินได้เลยไปสะกิด สารถี แกๆ ขุดหลุมฝังใครอ่ะ

   สารถีสุนันทะ หันมามองก็จำไม่ได้เพราะที่สะกิดอยู่หน้าดูงามสง่า (หล่ออย่างกับพระเอกหนัง) เข้าใจผิดว่าเป็นเทวดา หรือคนธรรพ์ แล้วไม่ชินกับพระเตมีย์ ที่เป็นง่อย ก็เลยไม่สนใจบอกว่าจะฝังพระโอรส
หลังจากสารถี จำได้ก็ร้องเฮ้ยพระโอรส ลุกมาได้ไงอ่ะ แล้วหล่อมาก หล่อจุงเบย กลับวังกันเถอะพระยะค่ะ พระราชารออยู่้ อัครมเหสีคงดีใจแน่

   พระเตมีย์ บอกว่าเราไม่กลับอุตส่าห์แกล้งง่อยมา 16 ปีแล้วเราจะกลับไปครองราชย์ทำไม เราไม่อยากเป็นราชา สารถีเกาหัวแกรก อะไรวะรวยไม่ชอบ

   หลังจากคุยกับสารถี พักใหญ่สารถี สารถีเอ่ยว่า หม่อมฉันต้องการจะบวชด้วยมังคะ (แค้นเสน่หา) แต่พระเตมีย์ไม่ยอม แกต้องไปบอกแม่ก่อน แล้วค่อยมาบวช

   หลังจากสารถีกลับวังทุกคนนึกว่าพระเตมีย์ถูกฝังแล้วก็เศร้าเสียใจ แต่สาีรถีมาเล่าเปล่าฝัง พระเตมีย์ แถมพระโอรสยังงามสง่าพูดเพราะจุงเบย แถมอยู่ในป่า 3 โยชน์

   ทุกคนพอรู้ก็ดีใจพระราชาบอกให้จัดขบวนม้าไปรับพระเตมีย์กลับวัง พอไปถึงพระเตมีย์ ก็ออกมาต้อนรับแล้วให้อาหารราชาเป็นใบหมากเม่า

   พระราชา พยายามโน้มน้าวแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะพระเตมีย์ ก็ไม่กลับแถมยังเทศน์ปริิศนาธรรม จนทุกคนซึ้งตามมาบวช

   หลังจากชาวบ้านชาวเมืองตามพระราชาไปบวช เมืองก็ว่างข้าวของเพรชนิลจินดา วางเกลื่อนไม่มีใครเอา
พระราชาเมืองข้างๆ พระราชาสามนตราช รู้ข่าวก็เลยอยากได้สมบัติบ้าง ก็เลยยกทัพมาเมืองกาสี เมืองกลับว่างเปล่า แต่เจอพวกขี้เหล้าก็เลยไปถาม ขี้เหล้าบอกว่าเขาไม่อยู่เขาไปบวชกันหมด

   พระราชาสามนตราช จึงเสด็จตามไปว่าอะไรเกิดขึ้นหว่า แล้วก็ไปพบกับชาวเมืองกาสี และพระเตมีย์ ซึ่งเป็นฤาษี ก็ได้เทศน์ธรรมเทศนา ให้ฟัง

   พระราชาสามนตราชก็บวช (อะไรว้า) ต่อมามีอีก 3 ราชาคิดเหมือนกันเป๊ะ กะมายึดเมืองก็มาเจอขี้เหล้าคนเดิมคำพูดเดิม ก็เดินตามที่เดิม

   ทุกคนพากันบวชหมด ถึงตอนนี้ทุกคนบวชเรียบ กันในป่าใหญ่ เป็นหมื่นๆ คน พอตายไปทุกคนไปเกิดในพรหมโลก ช้างม้า ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจร 6 ชั้น

วาดหวังความสำเร็จ ต้องรู้จักรอคอย

 

Copy right @ 2013 by nsbest.com All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569