กลับหน้าแรก

 

 

เรื่องสั้นชุดนี้เป็นการสนองตัวเอง มีหลายครั้งพยายามจะเขียนเรื่องสั้น แต่ก็พบว่าไม่มีเวลา การเขียนเรื่องสั้นแต่ละเรื่องใช้เวลานานพอสมควร ต้องจินตนาการ แต่ต้องบังคับตัวเองให้แบ่งเวลาให้กับสิ่งที่อยากเขียน เป็นเรื่องแต่งอาจจะมีเค้าโครงการจากเรื่องจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง เชิญทัีศนาได้ตามสบาย โลกนี้ยังสดใสอยู่เสมอบนสวนอักษร

รอบทความ
รอบทความ
 

Copy right @ 2013 by nsbest.com All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569