19 กันยายน 2550

subprime คืออะไร

หลายคนถามมา ปัญหา "ซัพพลาย" ที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกานั้น คือ อะไร

ถามตอบไปว่า คุณเคยได้ยินคำว่า prime rate ที่แปลว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี ไหมล่ะ

คำว่า subprime นั้นก็มีที่มาจากคำนั้นแหละ เพียงแต่มีความหมายในทางตรงกันข้ามอยู่สักหน่อย (เพราะมีคำว่า sub มาเป็นอุปสรรคนำหน้า prime ซะไงล่ะ)

ซับไพรม์ หมายถึง ความที่ด้อยคุณภาพกว่า หรือคุณภาพที่เป็นรอง คำนี้มีต้นตอมาจากคำว่า subprime mortgage

mortgage แปลว่า การจำนอง ซึ่งก็คือ สัญญาการกู้ยืมระยะยาวโดยผู้กู้นำหลักทรัพย์มาค้ำประกันไว้

"ซับไพรม์ มอท์กิจ" คือ การจำนองที่ผู้กู้ใช้หลักทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพ คำว่า "คุณภาพ" ในที่นี้หมายถึงทั้งเครดิตของผู้กู้และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็นในการกู้จากสถาบันการเงินชั้นดี

การกู้ยืมในอเมริกานั้น นอกจากจะใช้วิธีจำนองทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังต้องพิจารณาถึง credit ของลูกค้า ซึ่งอาจจะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงนัก เพียงมีเครดิตที่ดีพอก็กู้ยืมเงินธนาคารได้

ถ้าหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำนั้นมีมูลค่าไม่ถึงขั้นกู้ได้ หรือเครดิตของผู้กู้ไม่ถึงขั้นดีพอจะให้กู้ได้ แต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ๆ ต้องการลูกค้าเพิ่มขึ้น ก็จะพิจารณายอมให้กู้ได้ในฐานะลูกค้า "ด้อยคุณภาพ"

การให้กู้แบบนี้แหละ เรียกว่า subprime lending บางครั้งก็เรียกว่า B-paper lending หรือ near-prime lending หรือ second chance lending

วงการธุรกิจอเมริกันเรียกว่าวิธีปล่อยกู้แบบนี้สั้น ๆ ว่า subprime หรือ sub-prime ผู้กู้ในกลุ่มนี้มักจะถูกปฎิเสธจากสถาบันการเงินทั่ว ๆ ไป

เจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้ส่วนใหญ่จะตั้งขึ้นมาใหม่เป็นสถาบันการเงินอิสระ จะนำเงินที่ได้มาจากการออก "ตราสารหนี้" จำหน่ายให้แก่กองทุนการเงินต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อนำเงินมาปล่อยกู้ โดยเอาหลักทรัพย์ (โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์) ที่ลูกค้านำมาค้ำประกันนั้นเป็นตัวค้ำประกันตราสารหนี้อีกทีหนึ่ง

สถาบันการเงินอิสระที่ทำธุรกรรม "ซับไพรม์" นี้ เกิดขึ้นมากมายในสหรัฐอเมริกาในช่วง 4-5 ปีมานี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถนำเงินมาใช้คืนได้เจ้าหนี้ก็ต้องยึดทรัพย์สินที่ค้ำประกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่ราคาที่ดินและบ้าน (คืออสังหาริมทรัพย์) กำลังราคาตกต่ำอย่างมาก มูลค่าทรัพย์สินไม่คุ้มกันเงินกู้ สถาบันการเงิน (เจ้าหนี้) จึงเกิดภาวะเงินขาดมือที่จะไปจ่ายคืนตราสารหนี้ให้แก่กองทุนทั้งหลายที่ซื้อไว้

ความปั่นป่วนทางการเงินเกิดขึ้น เมื่อสถาบันการเงินที่ทำซับไพรม์หลายแห่งล้มครืนลง กองทุนที่ซื้อตราสารหนี้เอาไว้ไม่ได้เงินคืน ก็ต้องดิ้นหาทางแก้ปัญหา รวมทั้งมีการอัดฉีดเงินเข้ากองทุนกันวุ่นวายไปหมด

นี่ไง เรื่องซับไพรม์ที่เป็นข่าวดังไปทั้งโลก (จนตลาดหุ้นไทยยังพลอยกระเทือนไปด้วย)

"ซับไพรม์" น่ะ (ออกเสียง "พราย" ไปแล้วรีบหุบปากทันที ก็จะได้เสียงที่ถูกต้องตามภาษาของเขา) ไม่ใช่ "ซัพพลาย" อย่างที่เขียนถามมาซึ่งนั่นน่าจะเป็น supply หรอกนะ

(ซัพพลาย ทางภาษาธุรกิจแปลว่า อุปทาน คือ ปริมาณสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาด ณ ราคาหนึ่ง แต่เมื่อความต้องการ หรืออุปสงค์ demand สูงขึ้น ทว่าอุปทานไม่เพิ่มตาม ราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นเป็นธรรมดา)

จากคอลัมน์ ส่องกระจกข้ามโลก นิตยสารแพรวรายปักษ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 673 วันที่ 10 กันยายน 2550

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569