รหัสสากล

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไฮ-เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอหนึ่งในเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน คือ Bar-Code หรือรหัสแท่งที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะเมื่อต้องไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าหรือ ซูเปอร์มาเก็ต

รหัสแท่งหมายถึงระบบสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายประจำตัวสินค้า ให้แทนระบบข้อมูล สามารถอ่านด้วยเครื่องสแกนภาพ บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่จะมีการติดบาร์โค้ด เพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ บาร์โค้ด ในระบบมาตรฐานสากลที่รู้จัก และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมี 2 ระบบ คือ

ระบบ EAN (European Article Numbering) เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 มีประเทศต่าง ๆ ใช้มากกว่า 90 ประเทศทั่วทั้งภาคพื้นยุโรป เอเชียและแปซิฟิก ออสเตรเลีย ละตินอเมริกา รวมทั้งประเทศไทย
ระบบ UPC (Universal Product Code) เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2515 ใช้แพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ปัจจุบันองค์กรนายทะเบียนสากลที่ดูแลการใช้ของทั้ง 2 ระบบได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการใช้บาร์โค้ด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเป็นระบบ EAN-UCC

ส่วนประโยชน์ของการติดบาร์โค้ดมีหลายอย่าง เช่นลดขั้นตอนในการขายสินค้า ควบคุมสินค้าคงคลังตัดยอดอัตโนมัติ ดูยอดคงเหลือสินค้าได้ทันทีโดยการคำนวณตัดยอดจากคอมพิวเตอร์ ยกระดับมาตรฐานสินค้าเพราะบาร์โค้ด จะระบุถึงแหล่งผลิต ลูกค้าสามารถติดต่อได้โดยใช้ข้อมูลจากบาร์โค้ด บาร์โค้ดยังมีประโยชน์อีกมากมายในด้านในการให้ข้อมูล

สำหรับประเทศไทยมีหมายเลขประจำตัวของเราเองคือ 885 โดยใช้ระบบของเอียนตามสากล ภายใต้การบริหารของสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเอียนปะเทศไทย ทำหน้าที่บริหารการใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล และเป็นนายทะเบียนบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล EAN-UCC สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ข้อมูลจากหนังสือ พลอยแกมเพช

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569