26 พฤษภาคม 2551

พลังงานทดแทน


สบู่ดำ จากพืชรั้วสู่พืชน้ำมัน
หากปาล์มน้ำเป็นพระเอกในการเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตไบโอดีเซล สบู่ดำก็จะเปรียบเสมือนพระรองเลยทีเดียว สบู่ดำเป็นพืชที่ชาวโปรตุเกสได้นำเข้ามาในเมืองไทยในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อให้คนไทยได้ปลูก และรับซื้อเมล็ดไปบีบอัดน้ำมัน ทำสบู่
สบู่ดำจะมีลักษณะตัวใบมีหยัก สีเขียวเข้มออกดอกดีในฤดูฝน ดอกตัวเมียที่ผสมแล้วจะพัฒนาเป็นผล ซึ่งจะสุกใน 60วัน
ผลสบู่ดำจะมีลักษณะสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีเหลืองและสีดำในที่สุด แต่ละผลมี 3เมล็ด ถ้าตากแห้งแล้ว เมล็ดสบู่ดำ 1 กิโลกรัมจะมีปริมาณ 1,200-1,400 เมล็ด สามารถนำมาหีบและสกัดเป็นน้ำมันสบู่ดำ ใช้แทนน้ำมันดีเซลในเครื่องจักรการเกษตรได้
ที่ผ่านมาสบู่ดำยังเป็นเพียงพืชที่ปลูกหัวไร่ปลายนา เรายังไม่มีการปลูกต้นสบู่ดำอย่างจริงจัง ทำให้เมล็ดสบู่ดำมีไม่มากพอต่อการสกัดเป็นน้ำมัน มาใช้ในชีวิตจริง แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุน ให้มีการวิจัยพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วใน2-3พื้นที่


ข้อมูลจากนิตยสารขวัญเรือน ปักษ์แรกพฤษภาคม เล่มที่ 875 คอลัมน์เรื่องน่ารู้พลังงานทดแทน (ชุดไบโอดีเซล)

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569