2 ตุลาคม 2552

7 เรื่องน่ารู้ของ น้ำมัน ที่มันไม่ธรรมดา

คุณเคยสงสัยมั้ยว่า น้ำมันพืชหลากหลายชนิดที่วางจำหน่ายในปัจจุบัน มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และควรจะใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกน้ำมันพืชสักขวด 7 เรื่องต่อไป น่าจะให้คำตอบที่ชัดเจนแก่คุณได้

1.ทุก ๆ น้ำหนัก 1 กรัมของน้ำมันพืชทุกชนิดให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี เท่ากัน

2.ไม่ว่าขวดไหน...ก็ไร้คอเลสเตอรอล เพราะพืชไม่สามารถสังเคราะห์คอเลสเตอรอลได้ น้ำมันพืชจึงไม่มีคอเลสเตอรอล

3.สีของน้ำมันไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ สีที่อ่อนหรือเข้มของน้ำมันมาจากสีของวัตถุดิบที่นำมาผลิต ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกคุณภาพ หรือ คุณประโยชน์ของน้ำมัน เช่น ผลมะกอกมีสีเขียว-น้ำมันมะกอกจึงมีสีเหลืองอมเขียว รำข้าวมีสีน้ำตาล-น้ำมันรำข้าวจึงมีสีเหลืองอมน้ำตาล เมล็ดทานตะวันมีสีขาวนวล-น้ำมันทานตะวันจึงมีสีเหลืองอ่อน

4.น้ำมันทุกชนิดประกอบไปด้วยกรดไขมันทั้ง 3 ชนิดเหมือนกัน คือ กรดไขมันอิ่มตัว (SFA) กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว (MUFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (PUFA) แต่มีในสัดส่วนที่ต่างกัน ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (AHA) และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แนะนำให้บริโภคน้ำมัน และไขมันที่มีสัดส่วนของกรดไขมัน MUFA สูงเพราะจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดได้ น้ำมันพืชที่จัดอยู่ในกลุ่ม MUFA สูง ได้แก่ น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลา และน้ำมันรำข้าว

5.ไขข้อสงสัยเรื่อง โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 โอเมก้า 9 โอเมก้า 3,6 ที่มีในน้ำมันพืชก็คือกรดไขมัน กลุ่ม PUFA นั่นเอง และโอเมก้า 9 ก็คือกรดไขมันกลุ่ม MUFA ดังนั้นจากข้อมูลในข้อ 4 จึงสรุปได้ว่า น้ำมันพืชส่วนใหญ่มีทั้งโอเมก้าแต่ละชนิด ถ้าจะเลือกน้ำมันพืชที่ดีต่อสุขภาพ ก็ควรเลือกน้ำมันที่มีโอเมก้า 9 สูง หรือ มีกรดไขมัน MUFA สูงนั่นเอง สำหรับโอเมก้า 3 ที่มีในน้ำมันพืช เป็นคนละตัวกับโอเมก้า 3 ที่มีอยู่ในน้ำมันปลา (EPA และ DHA) เพราะมีโครงสร้างโมเลกุลต่างกัน

6.วิตามินและสารอาหาร...ของดีที่มีในน้ำมันพืช น้ำมันพืชทุกชนิดจะมีวิตามินอี เป็นของดีพื้นฐาน ถ้าอยากได้วิตามิน และสารอาหารอื่นเพิ่มเติม ก็เลือกได้จากตารางนี้

ชนิดของน้ำมัน
วิตามินอี
วิตามินอี
โพลีฟีนนอล
โอรีซานอล
ไพโตสเตอรอล
โทโคฟีรอล
โทโคไตรอีนอล

น้ำมันมะกอก

153
0
65
0
2210
น้ำมันรำข้าว
201
419
0
3000
18300
น้ำมันถั่วเหลือง
946
0
0
0
2930
น้ำมันทานตะวัน
411
0
0
0
1000
น้ำมันข้าวโพด
143
0
0
0

9680

7.จุดเกิดควัน (Smoke Point) เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ เพราะเป็นตัวใช้วัดระดับการทนต่อความร้อนของน้ำมัน ถ้าเลือกใช้น้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูงอย่างน้ำมันรำข้าว ก็สามารถใช้ทำอาหารได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะทอด หรือผัดไฟแดง ผัดเครื่องแกง หมักอาหาร หรือทำน้ำสลัด โดยไม่ต้องแยกใช้น้ำมันสำหรับทอด สำหรับผัดอย่างละขวดให้ยุ่งยาก

ข้อมูลจากหนังสือ ขวัญเรือน ฉบับ 909 ปักษ์แรก ตุลาคม 2552


 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved ..

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569