18 สิงหาคม 2553

six thinking hats

ข้อถกเถียงในที่ประชุม ยังเป็นปัญหายืดเยื้อของแต่ละองค์กร ปัญหาทั้งหมดจะจบสิ้น เมื่อคุณได้เรียนรู้วิธีขจัดปัญหาที่ยาก ให้เป็นเรื่องอย่างมืออาชีพ โดยใช้ระบบ "หมวก 6 ใบ (six thinking hats) จากทฤษฎีของ "ด็อกเเตอร์ เอ็ดเวิร์ด เดอ โมโน

จุดประสงค์ของทฤษฎี six thinking hats เพื่อการจดจำที่ง่ายจึงใช้สีมาแทนหมวกแต่ละใบ ในการหาข้อสรุปและจัดการระบบความคิด บางท่านอาจตีความหมายว่า "hats on brain. brain is covered by hats" สมองถูกครอบคลุมโดยหมวก เพราะฉะนั้นหมวกจะช่วยทำให้รู้ถึงความคิดในส่วนของสมอง และส่งต่อไปยังการจัดเรียงระบบที่ง่ายขึ้น

ลองมาเรียงลำดับจัดระบบความคิดของหมวกแต่ละใบแล้วคุณจะทราบว่า บทสรุปมันไม่ยากอย่างที่คุณคิด

หมวกสีขาว หมายถึง ข้อเท็จจริงและตัวเลข ในการเข้าประชุมทุกครั้งต้องมีข้อมูลดิบ หรือข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่อยู่ในส่วนของคลังสมอง (Think Tank) เพราะฉะนั้นหมวกใบแรก มนุษย์ทุกคนจะต้องเติมข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

หมวกสีแดง เมื่อเรามีข้อมูลจากหมวกสีขาวแล้ว หมวกสีแดง คือการเปลี่ยนข้อมูลโดยนำความคิดออกมาประมวลผลเพื่อนำเสนอ และสามารถสื่อสารข้อความในเชิง Communication ได้ ส่วนนี้จะเรียกว่า ข้อมูล ทุติยภูมิ เอาข้อมูลที่เต็มอยู่ในหัว ออกแปรผลเพื่อแสดงออกให้สมาชิกในที่ประชุมเข้าใจจากการสื่อสาร

หมวกสีดำ เป็นมุมมองในแง่ลบ แน่นอนว่าไม่มีองค์กรใดที่จะพูดแต่เรื่องดี ๆ ของบริษัท มากกว่าปัญหาเพราะที่จัดวาระการประชุมก็เพื่อขจัดปัญหา และจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการประชุมครั้งก่อน เอาปัญหาภายในองค์กรมาคุยกัน ให้เรารู้จักระแวดระวังตัว และไม่ประมาท

หมวกสีเหลือง เมื่อเราคิดในแง่ลบจนแล้วสิ้น สิ่งที่เราจะเห็นต่อไปคือแสงสว่างในทางบวก สีเหลืองจึงเท่ากับ Sunlight เอาแง่ลบมาขจัดปัญหาให้เป็นในแง่บวก ผู้ร่วมประชุมต้องเรียนรู้การให้กำลังใจต่อวิกฤตขององค์กร
ที่กำลังจะเกิดขึ้น ต้องรวมพลังกันแก้ปัญหา ปัญหามันต้องแก้ไขได้ เชื่อว่าเรามีความหวัง รู้จักเสริมกำลังใจซึ่งกันและกัน ทุกปัญหามีทางเข้าก็ย่อมมีทางออกเสมอ

หมวกสีเขียว คือการหยิบแง่บวกเข้ามาประยุกต์เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ เท่ากับว่าหมวกสีเขียวเป็นหมวกแห่งการสร้างสรรค์ เอาแง่บวกมาปรับมุมมองให้เกิดความแปลกใหม่แตกต่าง และสร้างสรรค์ เอามาควบรวมกันเพื่อเกิดการคิดใหม่ เมื่อมีความหวังที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้ว หมวกใบนี้ก็คือการครีเอท นำความคิดมานำเสนอ

หมวกสีฟ้า มนุษย์ควรพกหมวกใบนี้เสมอ เพื่อตัดความคิดสร้างสรรค์ที่เพ้อฝันจากหมวกใบที่แล้ว ให้เกิดเรียลลิตี้ แล้วหาคำตอบสุดท้ายจากหมวกทั้งหมด เพราะฉะนั้นหมวกใบนี้คือ การสรุปผลการประชุมที่พูดคุยกันมาตั้งแต่ต้น ต้องเกิดขึ้นจริง และสามารถทำให้อยู่รูปธรรมที่จับต้องได้

ประโยชน์จากหมวกทั้ง 6 ใบนี้ไม่เพียงแต่จะมีประสิทธิภาพในที่ประชุมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวิธีการสอดประสานการปรับปรุงพฤติกรรมในการมองโลก ให้มนุษย์รู้จักแยกแยะรู้จักตรวจสอบมุมมองร้าย ๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี นำไปสู่การตัดสินใจของระบบการเป็นผู้นำ และเป็นนักแก้ปัญหาในอนาคต รวมถึงรู้จักการครีเอทสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาโดยใช้จินตนาการ ที่ไม่จำเป็นต้องมีตรรกะเสมอไป

จากนิตยสาร BE MAGAZINE ฉบับที่ 14

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569