17 สิงหาคม 2554

สมการเงินออม

เมื่อเราได้เป้าหมายของเงินออมที่ควรมีในวัยเกษียณ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุก โดยไม่เป็นภาระของลูกหลานหรือสังคม อีกทั้งยังทราบว่าเราควรออมเงินเท่าใดในแต่ละปี เพื่อให้ได้เงินออมรวมตรงตามเป้าหมาย คำถามที่ตามมาก็คือ เราจะมีวิธีการเช่นไรเพื่อให้ได้เงินออมตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เราเริ่มหาเงินออมได้จากสูตรง่าย ๆ คือ

เงินออม = รายได้ - รายจ่าย

เมื่อเห็นสูตรนี้ ทุกคนร้องในใจว่าเป็นสามัญสำนึกแท้ ๆ ใช่แล้วสูตรนี้ง่ายจนไม่ค่อยน่าคำนึงถึง แต่สูตรง่าย ๆ ตรงนี้เอง มีนัยต่าง ๆ แฝงอยู่มากมายที่จะทำให้เงินออมเพิ่มขึ้นได้

มีหลักง่าย ๆ เบื้องต้นเพียง 2 หลักคือเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย

การเพิ่มรายได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าใครมีความสามารถอย่างไร หรือจะมีช่องทางในการเพิ่มรายได้อย่างไร โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งใด ๆ ในโลกนี้ไม่สามารถได้มาอย่างฟรี ๆ จะต้องมีต้นทุนของการที่จะได้ สิ่งนั้นมาด้วยเช่นกันทั้งลงทุนและลงแรง

หากต้องการที่จะหารายได้เพิ่ม ก็ต้องลงทุนทั้งแรงงานและแรงเงินเพิ่มขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน ในส่วนของการซื้อหาของสินค้าที่จะนำมาขายหากท่านถนัดการค้าขาย หรือหากถนัดในด้านงานฝีมือต่าง ๆ ก็ต้องมีการลงทุนในส่วนของวัสดุหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตสิ่งนั้นนอกจากนั้นแล้ว คงต้องมีการลงทุนในเรื่องของแรงงาน คือต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย หรือจะเป็นประดิษฐ์งานฝีมือ

ส่วนบางคนที่ยังไม่พบว่าตนเองมีความสามารถพิเศษ หรือมีความถนัดในด้านใดที่จะสามารถหารายได้ เพิ่มเติมได้ในปัจจุบันก็มีสถาบันหรือโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาต่าง ๆ ที่เป็นวิชาชีพ ในการหารายได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนการทำอาหาร ทำขนม การตัดเย็บ หรือการประดิดประดอยสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งวิธีการนี้ต้องมีการลงทุน คือลงทุนทางด้านการศึกษา นอกจากนั้นยังสามารถหาแนวคิด เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ จากรายการวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อีกหลายแหล่ง

ที่ต้องไม่ลืมก็คือการลงทุนด้านการศึกษาด้วยการเรียนหนังสือให้สูงขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้่อย่างหนึ่งเหมือนกัน เพราะการศึกษาช่วยพัฒนาความรู้ ความคิด และความสามารถของแต่ละคน คนที่จบการศึกษาสูงจะได้เงินเดือนเบื้องต้นสูงขึ้นตามไปด้วย

เมื่อตั้งต้นที่จุดต่างกันเงินเดือนที่เพิ่มในแต่ละปีก็ต่างกัน รวมทั้งโอกาสในการก้าวหน้าในการงาน ก็จะผิดแผกกันไปอีกด้วย การศึกษาจึงนับเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคตที่สำคัญอย่างยิ่งทีเดียว

เมื่อทราบถึงแนวทางการเพิ่มรายได้แล้ว ผู้อ่านคงจะหาว่าตนเองจะสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้าง แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการที่จะหารายได้เพิ่ม เพราะแค่การทำงานปกติในแต่ละวันเวลา ก็ไม่เพียงพออยู่แล้วก็ต้องหันไปหา การลดรายจ่าย

การลดรายจ่าย

คือการฉลาดที่จะใช้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการฉลาดในการใช้จ่ายหรือการฉลาดซื้อด้วย

ฉลาดซื้อ คือการฉลาดที่จะซื้อสิ่งต่าง ๆ ที่มีต้นทุนต่อหน่วยถูกนั่นคือ สินค้าที่ซื้อควรมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และประสิทธิภาพของสินค้า และไม่ใช่การซื้อสินค้าที่มีราคา และประสิทธิภาพที่สูงมากจนเกินความจำเป็นที่เราจะใช้งาน แต่ควรเป็นการซื้อสินค้าตามความจำเป็นที่จะต้องใช้งาน โดยมองรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้งานในอนาคตด้วย

ฉลาดใช้ คือ รักษาข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีให้สามารถใช้งานได้นาน โดยมีการบำรุงรักษาที่ดีและใช้งานอย่างถูกต้องตามสภาพที่เป็นอยู่ รู้จักใช้สิ่งของต่าง ๆ อย่างประหยัด เช่น ประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ ประหยัดน้ำมัน การประหยัดด้วยการใช้อย่างฉลาด จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเสียลงไปได้มาก


การฉลาดใช้อีกด้านหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกคน คือ การฉลาดใช้ชีวิต เพราะชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งของหรือ ของนอกกายเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม ในทางที่ถูกที่ควรรักษาความพอดี และมีความสุขทางใจอีกส่วนหนึ่งด้วย

จากสมการเงินออมง่าย ๆ ข้างต้นคงจะเป็นข้อคิดให้ผู้อ่านมีเงินออมมากขึ้น และเมื่อมีเงินออมแล้ว เราก็จะหันมาดูว่าวิธีทำให้เงินออมเพิ่มมากขึ้น นั่นคือการฉลาดลงทุน

จากหนังสือ ออมก่อนรวยกว่า ของนวพร เรืองสกุล

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569