30 กรกฎาคม 2555

เมื่อเด็ก ติดอ่าง

"ใจเย็นๆ คิดดีๆ ก่อนแล้วค่อยพูดลูก"

"หยุดก่อน หายใจลึกๆ แล้วพูดใหม่ลูก"

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเคยพูดประโยคเหล่านี้กับลูกหรือไม่ เวลาลูกพูดติดอ่าง ขอชี้แจงว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ได้ช่วยลดหรือทำให้ลูกหายจากการพูดติดอ่างเลย วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนี้กัน

พูดติดอ่าง เป็นความผิดปรกติของจังหวะการพูด ซึ่งมีลักษณะคือพูดซ้ำพยางค์หรือคำ เช่น "แม่ แม่ แม่ หนูหิวข้าวแล้ว" การพูดลากเสียง พูดตะกุกตะกัก หรือพูดแล้วหยุดอย่างไม่เหมาะสม เด็กบางคนอาจแสดงอาการอื่นๆ ร่วมด้วยขณะพูดติดอ่าง เช่น ขมวดคิ้ว อ้างปากค้าง กำหมัด เป็นต้น เพื่อขจัดความเครียดในการต่อสู้ดิ้นรนที่จะให้พูดคำนั้นออกมาได้

สาเหตุ ยังไม่ทราบชัดเจน แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าขณะที่เด็กอยู่ในวัย 3-5 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กำลังพัฒนาภาษาและการพูด เด็กจะเรียนรู้คำศัพท์ทั้งความเข้าใจ และการใช้คำพูด จากการพูดเป็นคำวลี ประโยค และพัฒนาการสื่อสารได้ซับซ้อนขึ้นตามลำดับ ในช่วงดังกล่าวบางครั้งเด็กอาจพูดติดขัด พูดซ้ำย้ำคำพูด หรือพูด "อือ" หรือ "อา" ขณะที่กำลังคิดคำพูดในการสนทนา เนื่องจากเด็กยังมีความจำกัดของคำศัพท์ที่ใช้ การเรียบเรียงคำพูดในการสื่อสารโดยลักษณะดังกล่าวเป็นการพูดไม่คล่องแบบปรกติที่เกิดขึ้นได้ แต่ก็มีโอกาสพัฒนาเป็นการติดอ่างจริงได้

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการพูดแก่ลูก ควรสนใจคำพูดหรือสิ่งที่ลูกพูด เป็นผู้ฟังที่ดีไม่ควรเร่งเด็กให้พูด ควรรอให้ลูกพูดจนจบประโยคด้วยตนเอง เมื่อลูกพูดติดอ่างไม่ควรตำหนิหรือเปรียบเทียบการพูดของลูกกับเด็กคนอื่น ไม่แสดงสีหน้าหรือพฤติกรรมที่เป็นการกดดัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้เด็กมีประสบการณ์ไม่ดีกับการพูด ขาดความมั่นใจในการพูด และกังวลกับการพูดยิ่งขึ้น ทำให้เด็กมีปัญหาพูดติดอ่างยิ่งขึ้นได้

ดังนั้น ถ้าคุณพ่อคุณแม่้รู้สึกว่าเด็กยังพูดติดอ่างอยู่ ควรพาเด็กมาพบนักแก้ไขการพูดเพื่อประเมินการพูด และฝึกพูด เพื่อแก้ไขปัญหาการพูดอย่างเหมาะสมต่อไป

จากโลกวันนี้ วันสุข คอลัมน์ โลกของเด็ก โดย วราภรณ์ วิไลนาม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก)

 

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569