27 ธันวาคม 2555

ความกล้า

คนที่ไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ เพราะกลัวความผิดพลาดล้มเหลว ชีวิตของพวกเขาจึงอยู่ห่างไกลความสำเร็จ เพราะเป็นชีวิตที่ไร้เป้าหมายขาดแรงจูงใจ

ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ มีความสุขและความสำเร็จ ในทุกย่างก้าวของชีวิต ควรบ่มเพาะแรงจูงใจ มีเป้าหมาย และกล้าคิดกล้าทำ


1.กล้าปฎิเสธหรือร้องขอ ในขอบเขตของความเป็นไปได้ และขอบเขตที่ควรจะเป็น


2.คำปฎิเสธไม่ใช่เรื่องน่ากลัว อย่ากลัวคำปฎิเสธที่คุณคิดไปเอง และอย่ากลัวที่จะร้องขออีกครั้งในเวลาต่อมาเพราะอาจเปลี่ยนจากคำว่า "ไม่" เป็นคำว่า "ได้" ก็ได้


3.กล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจ ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วมีความมั่นใจในทันที คนที่มีความมั่นใจสูงและกล้าแสดงออกล้วนผ่านการฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว


4.มีความเชื่อมั่นในตนเอง จงมุ่งมั่นดำเนินภาระหน้าที่ของคุณให้เต็มประสิทธิภาพ หัดพูดกับตัวเองด้วยประโยคพวกนี้บ่อย ๆ เช่น ฉันทำได้ ฉันมีความสามารถพอไม่มีเรื่องอะไรที่ฉันทำไม่ได้หากฉันต้องการทำ ฉันต้องทำ แล้วต้องทำให้สำเร็จ และฉันเชื่อว่าฉันทำได้


5.มีความรอบคอบ ถ้อยคำใดที่พูดออกไปแล้ว ไม่สามารถเรียกกลับคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ ต้องให้เวลาตัวเองคิดกลั่นกรองแนวทาง พิจารณาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มองให้เห็นเป้าหมายที่ต้องการ มีความมั่นใจในการกระทำมากยิ่งขึ้น พลังจากแรงจูงใจของคุณมีมากขึ้นเช่นกัน เพราุะคุณมองไปเห็นถึงอนาคตแล้ว


6.เตรียมความพร้อมสำหรับความผิดพลาด เมื่อคิดจะทำบางสิ่งบางอย่าง ต้องคิดถึงผลที่จะได้รับทั้งด้านดีและด้านร้าย เพื่อเตรียมหนทางแก้ไข

7.ทำใจให้ปลอดโปร่ง ความตื่นเต้น ความกังวลใจ จะทำให้คุณรู้สึกประหม่าเวลาพูดหรือสื่อความต้องการของคุณออกไปให้คนอื่นรู้

8.ประสบความเร็จด้วยความคิดเชิงบวก จะทำให้มีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยกับผู้อื่นด้วยความรู้สึกเป็นมิตร และรู้สึกผ่อนคลายไปกับการสื่อสารของคุณ เขาจะรับฟังคุณมากขึ้น และเข้าใจคุณมากขึ้น

จากหนังสือโลกวันนี้วันสุข ฉบับ 391 คอลัมน์ HR Tips รศ.นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569