N

S

B

E

S

T

.com

 

เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัท มีความจำเป็นต้องปิดการรับสาขาแฟรนไชส์ ขออภัยผู้สนใจทุกท่าน

สำนักงานบัญชีเครือข่าย (อ่านระบบเต็ม)

จุดประสงค์

    ปัจจุบันการแข่งขันงานด้านสำนักงานบัญชีค่อนข้างสูง มีการตัดราคาค่าบริการ ระหว่างสำนักงานบัญชีด้วยกัน โดยไม่ได้ คำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง อีกทั้งต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทั้งจากค่าจ้างแรงงานและต้นทุนจากการเดินทางไปเก็บเอกสารทำให้ระยะทางในการทำการ (อาณาเขตการรับงาน) ของสำนักงานบัญชีครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างนัก เพราะมีปัญหาเรื่องต้นทุนในการเดินทางที่สูงขึ้น การรวบรวมเอกสารของบริษัทต่าง ๆ (ลูกค้า) มีปัญหา ในการทำรายงานทางบัญชีแต่ละเดือน ก่อนสรุปยอดเพื่อทำการปิดงบการเงิน นอกจากนั้นการลงบัญชีผ่านระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนักบัญชี ควรที่จะเห็นเอกสารตัวจริงเท่านั้นว่าเอกสารเหล่านั้นถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ตามเอกสารบัญชี และภาษี เพื่อให้ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีได้เห็นเอกสารตัวจริง หรืออย่างน้อยก็ควรเป็นสำเนาที่ถ่ายจากเอกสารตัวจริงของกิจการ เพื่อลงบัญชี ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
    นอกจากนั้นงานทางด้านบัญชีมักไม่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาให้ลูกค้าได้เลือก เนื่องจากมีกรอบทำงานที่แน่นอนขายความน่าเชื่อถือขององค์กร และราคาค่าบริการที่ต้องไม่สูง (บางครั้งถูกเกินไปจนไม่คุ้มทุน) บางองค์กรไม่ให้ความสำคัญ กับการทำบัญชีที่ถูกต้องมองว่าเป็นเรื่อง สิ้นเปลืองที่ต้องจ่ายและคิดว่านักบัญชีที่ไหน ๆ ก็เหมือนกัน

    บางครั้งมองว่าการจ้างพนักงานบัญชีมาทำหน้าที่ในองค์กรเสมือนการจ้างเสมียนบางครั้งละเลยที่จะจ้างพนักงานบัญชีที่จบทางด้านบัญชีจริง ๆ บริษัท หรือห้างร้านบางแห่งจะเห็นความสำคัญของบัญชีก็ต่อเมื่อเริ่มมีปัญหา โดยเฉพาะภาษีถูกเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตรวจสอบ
    การลงบัญชีไม่ถูกต้องใช้ภาษีไม่ถูกต้อง บัญชีไม่ลงตัวเนื่องจากไม่มีการวางระบบบัญชีที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มด้วยการว่าจ้างสำนักงานบัญชีหรือนักบัญชีอิสระ เมื่อมองไม่เห็นถึงความสำคัญจึงมีการกดราคาในการว่าจ้าง รายได้ที่ถูกกดให้ต่ำโดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนที่สูงขึ้นจาก ระเบียบใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชีทำให้นักบัญชีมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องลดคุณภาพงานบริการลงเพื่อแย่งลูกค้ากันเองระหว่างนักบัญชีด้วยกัน เช่น ไม่ติดตามงานของลูกค้า และ ปัญหาอย่างใกล้ชิด

    ทำบัญชีแค่ยื่นภาษีรายเดือนไม่คิดแก้ปัญหาล่วงหน้าทำให้ถูกละเลย ปัญหาเหล่านี้มักจะไปจบตรงที่กิจการลูกค้าถูกสรรพากรตรวจสอบเป็นเพราะใช้ภาษีไม่ถูกต้อง บัญชีไม่ถูกต้อง กำไรสูงไป กำไรต่ำไป สินค้าคงเหลือสูง หรือต่ำกว่าจริงทำให้เสียภาษีไม่ถูกต้อง นักบัญชีเหล่านี้บางครั้งรู้ปัญหาแต่ไม่อยากคิดแก้ปัญหา เนื่องจากต้องการลูกค้าปริมาณมาก ชดเชยกับราคาที่ถูกกดให้ต่ำ จะคิดแก้ปัญหาให้เฉพาะลูกค้าที่ให้ราคาที่เป็นธรรมกับตนเอง ลูกค้าที่กดราคาไม่รู้หรอกว่าการทำเช่นนั้นเสมือนดาบ 2 คมดีใจที่กดราคาค่าจ้างบัญชีได้ถูก แต่บริษัทห้างร้านเหล่านั้นจะรู้มั้ยว่าสิ่งที่คุณต้องเสียเงินในอนาคตอาจจะแพงกว่าเงินที่ประหยัด เนื่องจากนักบัญชีไม่อยากให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ หรือไม่อยากค้นคว้าจากตำราเพื่อแก้ปัญหาให้


แนวคิด

    หากมองว่างานบัญชีสำหรับนักบัญชีที่จบบัญชีเป็นเรื่องที่ถูกต้อง การทำบัญชีต้องถูกตามหลักมาตรฐานบัญชี อาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่จบบัญชี หรือแม้กระทั่งผู้ที่จบบัญชีมาโดยตรงก็ตาม นักบัญชีที่ดีจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ เรื่อย ๆ โดยเฉพาะเรื่องภาษีอากร ระเบียบใหม่ ยิ่งเป็นสำนักงานบัญชีด้วยแล้ว ควรรู้ไปถึงแนวคิดของสรรพากรในขณะนั้น นโยบายในขณะนั้นเพราะฉะนั้นแค่อ่านจากตำรายังไม่พอต้อง สืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
    ต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาของไทย ทุกคณะในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยนักศึกษามีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่จบการศึกษา สามารถทำอาชีพที่เรียนมา อย่างเช่น แพทย์ เภสัช วิศวกร หรือบัญชี สำหรับผู้ที่จบสาขาบัญชีมาโดยตรงมีจำนวนเท่าไรที่สามารถลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง การบัน ทึกบัญชีรายวันทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการบัญชี และมาตรฐานบัญชีก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก

    โดยเฉพาะระบบภาษีทำให้ผู้ที่จบบัญชีบางส่วนไม่กล้าที่จะฝึกฝนและออกรับงานทางด้านวิชาชีพบัญชีทำให้งานวิชาชีพบัญชีกระจุกตัวอยู่ที่สำนักงานบัญชี หรือผู้ทำบัญชีอิสระบางคนที่ออกรับงานเองซึ่งบุคคลเหล่านี้นอกจากจะต้องรู้เรื่องบัญชีแล้วจะต้องมีหัวใจผู้ประกอบการอยู่ด้วย คนที่ไม่จบบัญชีแต่มีหัวใจของผู้ประกอบการคิดจะเปิดสำนักงานบัญชี ก็จะมีนักบัญชีบางคนออกมาต่อต้านคนที่ไม่จบบัญชีอย่าเข้ามายุ่งกับ งานบัญชีแล้วก็พูดให้ร้ายว่าบุคคลเหล่านี้ทำให้วงการบัญชีเสียหาย แต่มีอีกจำนวนไม่น้อยที่จบสาขาบัญชีแต่เป็นผู้ทำลายวงการบัญชีเสียเอง นักบัญชีบางคนไม่กล้าที่จะใช้ความ รู้ที่เรียนมาแล้วฝึกฝนจากตำราเพื่อให้ตัวเองรู้เรื่องบัญชีเพิ่มขึ้น และมั่นใจในการออกรับงานเหมือนนักบัญชีอิสระคนอื่น ๆ เนื่องจากเกรงว่าอาจจะทำพลาดหรือให้คำแนะนำไม่ถูกต้อง เพราะบัญชีหากเกิดความเสียหายจะเกี่ยวพันไปถึงการเงินอาจจะต้องชดใช้แทนลูกค้า ถ้านักบัญชี ไม่ใช้วิธีปฏิเสธความรับผิดชอบ นอกจากความผิดพลาดนั้นเป็นความผิดพลาดของลูกค้าเองซึ่งนักบัญชีได้เคยแนะนำให้แก้ไขแล้วแต่ลูกค้าปฎิเสธที่จะทำตาม
เราจะเห็นโดยทั่วไปว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกปีมีเพิ่มขึ้น และจำนวนบุคคลากรที่ว่างงานในแต่ละปีก็เพิ่มขึ้น ตลาดแรงงานไม่พอรองรับ หลายคนไม่มีอาชีพทั้ง ๆ ที่มีความรู้หลายคนอยากกลับไปทำงานที่บ้านต่างจังหวัด แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรจะเข้าไปในตลาดแรงงานก็มีไม่เพียงพอกลับ บ้านก็ไม่มีอาชีพรองรับจะขายของก็ไม่ชอบ หรือมีทุนไม่เพียงพอจะเข้าไปทำอาชีพอิสระประเภทขายประกัน ขายสินเชื่อ ขายบัตรเครดิต ขายตรงสินค้าก็ไม่แน่ใจว่าจะทำเป็น อาชีพได้หรือไม่หรือทำอย่างไร

บัญชีเครือข่าย
    สำนักงานบัญชีเครือข่าย นวัตกรรมใหม่ของสำนักงานบัญชี สำหรับผู้ที่ไม่รู้บัญชี หรือจบบัญชีแล้วไม่กล้าเปิดสำนักงานบัญชี อยากทำงานด้านบัญชีมีพี่เลี้ยง คอยให้คำแนะนำ
สำนักงานทนายความ บางแห่งที่ไม่มีความรู้เรื่องบัญชี แต่มีลูกค้าเข้ามาติดต่อให้ทำบัญชีมีความรู้เรื่องประมวลรัษฎากรอย่างดี อยากรับงานบัญชีเองโดยไม่ต้อง เพิ่มพนักงานบัญชี ดูรูป
บริษัทหรือห้างร้านทั่วไปที่ต้องส่งบัญชีให้ กับสำนักงานบัญชีตามปกติที่ผ่านมาได้รับรู้งบกำไรขาดทุน และงบดุล หลังจากปิดงบการเงินเท่านั้นแต่อยากรู้บัญชีทุกวันและ ปรับปรุงเป็นปัจจุบันทุกเดือน ไม่ใช่แค่เห็นตัวเลขในงบการเงินแต่สามารถเห็นข้อมูล ตัวเลขทุกตัวของบริษัทของท่าน ทั้งสิน ทรัพย์ , หนี้สิน , ทุน , รายได้ และค่าใช้จ่าย เสมือนจ้างนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญไว้ในบริษัทท่านเอง ดูรูป สำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานสาขาต่างจังหวัด ต้องการนำระบบไปใช้ลดการจัดจ้างนักบัญชีระดับเชี่ยวชาญ (ปิดงบการเงิน) ไว้ทุกหน่วย ดูรูป
    สำหรับบุคคลทั่วไปจะมีอาชีพที่แน่นอน มีรายได้รายเดือนจากบริษัท หรือห้างหุ้น ได้ทำงานอยู่กับบ้านหรือจังหวัดของตัวเองค่าใช้จ่ายน้อยเนื่องจาก ใกล้ชิดกับลูกค้าในจังหวัดบ้านเกิดหรือภูมิลำเนา ใช้เครื่องมือในการทำงานไม่มากลงทุนน้อยเป็นคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องปริ๊นซ์หัวเข็ม และเครื่องปริ๊นซ์อิงค์เจ็ท หรือเครื่องปริ๊นซ์เลเซอร์เจ็ท โทรศัพท์ 1 เบอร์พื้นฐานเพื่อใช้ต่ออินเตอร์เน็ต เข้ารับการอบรมหรือศึกษาจากคู่มือ ก็เริ่มงานได้บริษัทจะแนะนำ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอสำหรับการทำงานราคาไม่สูง มีซอร์ฟแวร์โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่รองรับระบบงานของบริษัท
สนง.บัญชีเครือข่ายทำงานอย่างไร
    ถ้าหากผู้ที่ต้องการร่วมงานกับสำนักงานบัญชี บริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด เพื่อเปิดสำนักงานบัญชีหรือเข้าร่วมระบบเครือข่าย เริ่มต้นจากชำระค่าแรกเข้าระบบที่ได้จดอนุสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางบัญญา กับ บริษัทระยะเวลา 2 ปี รวมทั้งโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปที่รองรับระบบงานบัญชีเครือข่ายของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะจัดการอบรมขั้นตอน วิธีการทำงานร่วมกับบริษัทหลังจากหมดสัญญาจะมีการต่อสัญญา ปีต่อปี
วิธีทำงาน
    หลังจากผู้สนใจเข้าร่วมกับบริษัท ทางบริษัทจะมอบพื้นที่อีเมล์ของบริษัทให้ ผ่านเว๊บไซค์ของบริษัท หรือมีอีเมล์ส่วนตัวก็ใช้ได้ และจะได้รับการ อบรมเรื่องบัญชีพื้นฐาน (ไม่ยากเพียงใช้คอมพิวเตอร์เป็นและพิมพ์งานได้ก็ทำงานได้) มีคู่มือการทำงานไว้ทบทวนการทำงานร่วมกัน เช่น การบันทึกในรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย การกรอกภพ.30 การคิดค่าปรับ และเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ของกรมสรรพากร ถ้าหากยังจำไม่หมดสามารถโทรสอบถาม ได้หรืออ่านจากคู่มือ
    วิธีการกรอกแบบนำส่งภาษีซึ่งเป็นเอกสารหลัก ๆ ของธุรกิจ การกรอกแบบฟอร์มประกัน สังคม การจัดยื่นแบบประกันสังคมการหักเงินประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง การหักเงินสมทบสำหรับนายจ้าง ในแบบฟอร์มของประกันสังคม

รายงานให้ลูกค้าทุกเดือน
    การทำงานระหว่างสำนักงานบัญชีเครือข่าย จะต้องให้ความสำคัญผลกระทบทางบัญชี และภาษีต่อลูกค้าหลังจากบริษัทได้รับเอกสารจากสำนักงานบัญชีสาขาก็จะทำการ บันทึกในสมุดบัญชีรายวันผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมบัญชีที่สนับสนุนการทำงานระบบสำนักงานบัญชี และจัดส่งอีเมล์งานบัญชีที่ได้บันทึกในสมุดรายวันเรียบร้อยแล้วกลับไปยัง สำนักงานบัญชีสาขา ซึ่งโปรแกรมที่นำมาใช้กับระบบนี้จะเป็นโปรแกรมเล็ก แต่ครอบคลุมการทำงาน และสะดวกในการอีเมล์ โดยสำนักงานบัญชีสาขา หลังจากรับอีเมล์แล้วสามารถ นำไปเปิดในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สามารถพิมพ์รายงานบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ งบทดลองได้ทันที อย่างมืออาชีพหรือดูผ่านจอคอมพิวเตอร์(ดูได้ทุกวันที่อยากดูและสามารถ ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ถ้าหากมีความรู้หลักการบัญชีพอ )
    ทางบริษัทจะปรับปรุงบัญชีให้เป็นที่เรียบร้อยสามารถนำเสนอลูกค้าเป็นเอกสารรับรู้ได้ทุกเดือนว่าขณะนี้จนถึงเดือนปัจจุบันบริษัทลูกค้า มีผลประกอบการกำไรหรือขาดทุน อยู่เท่าไรไม่รวมรายได้ และค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จหรือมีใบเสร็จที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี เนื่องจากอาจจะผิดหลักการจับคู่ รายได้ค่าใช้จ่ายประจำงวด หรือใบเสร็จรับเงินรับที่ออกให้ผู้อื่นไม่สมบูรณ์ จนไม่สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างไร ก็ตามสามารถเห็นความสมบูรณ์เกี่ยวกับ งบการเงิน ในกระดาษทำการไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ หรือถ้าหากมีความรู้เรื่องหลักการบัญชี (เดบิต-เครดิต) สามารถบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้งบการเงินภายในของบริษัท โดยการปรับปรุงเพิ่มเติมจากบัญชีที่ได้ลงโดยสำนักงานบัญชี
ทำงานอย่างไร
    คุณสมบัติข้อแรกสำหรับผู้จะมาเข้าร่วมสำนักงานบัญชีเครือข่าย ต้องพิมพ์ดีดเป็นใช้คอมพิวเตอร์เป็นรู้วิธีการทำงานด้วยอีเมล์ ท่องเว็บไชต์เป็น โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก หลังจากได้รับเอกสารทางบัญชีจากลูกค้ารายเดือนทำการจัดพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย มีตัวอย่าง ส่ง อีเมล์มาที่บริษัท เอ็นเอส เบสท์ โดย สำนักงานบัญชีสาขาแต่ละรายจะได้รับตั้งชื่อที่อยู่อีเมล์จากบริษัท เพื่อไม่ให้งานไปปะปนกันกับสำนักงานบัญชีสาขารายอื่นด้วยความเข้าใจผิด
    หลังจากบริษัทได้รับอีเมล์ก็จะจัดลงบัญชีในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โดยเจ้าหน้าบัญชีที่รู้หลักการบัญชีเป็นอย่างดี อาทิ ในรายงานภาษีซื้อจะทราบว่า กิจการลูกค้าซื้ออะไรควรบันทึกอยู่ในบัญชีหมวดไหน รวมทั้งในรายงานภาษีขายจะรู้ว่าเป็นการขายอะไรมีผลกระทบทางบัญชีหมวดอะไร เมื่อบันทึกบัญชีเรียบร้อยจะอีเมล์กลับไปยังสำนักงานบัญชีสาขาโดยไม่ชักช้า สำหรับเอกสารที่สำนักงานบัญชีสาขาได้จากลูกค้าบัญชี อาทิ ใบเสร็จซื้อ ใบเสร็จขาย สเตรทเม้นท์ สัญญาเงินกู้ สัญญาเช่าซื้อ ใบขนสินค้าจากกรมศุลกากรรายการ สินค้าคงเหลือ สัญญาเช่า แบบพิมพ์ของทางราชการ เช่น แบบ ภงด. 1 , 3 , 53 , 1 ก. / ภพ. 30 / ภธ.40 ฯลฯ พร้อมใบเสร็จ แบบนำส่งประกันสังคมพร้อมใบเสร็จ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ รถยนต์ (ถ้าหากมีจำนวนมาก) เข้ามาที่บริษัท เอ็นเอส เบสท์ เพื่อทำการตรวจสอบและจัดเก็บจนกระทั่งได้มีการจัดทำงบการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจบัญชี และเซ็นรับรองงบการเงินเป็นที่เรียบร้อยบริษัทจะเตรียมงบการเงิน และภงด.50 ครบตาม จำนวนที่ต้องยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร จัดส่งทางไปรษณีย์กลับไปยังสำนักงานบัญชีสาขา เพื่อทำการจัดยื่นให้เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนดเวลา และจะส่งเอกสารทางบัญชีคืนสำนักงานบัญชีสาขา ทางไปรษณีย์หรือทางรถยนต์เพื่อนำส่งคืนให้กับลูกค้าเป็นอันเสร็จสิ้น 1 รอบบัญชี

 

A

C

C

N

E

T

accnet