N

S

B

E

S

T

.com

 

จดจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ (บุคคล, ห้างหุ้นส่วนฯ, บริษัท)


การจดทะเบียนพาณิยช์ ในส่วนของ บุคคลธรรมดา เช่นร้านค้า ค่าใช้จ่ายถูกสุด ซึ่งเจ้าของสามารถไปขอจดเองได้ ถ้าหากเตรียมเอกสารครบถ้วนจะไม่เสียเวลามากนัก โดยส่วนใหญ่ถ้าหากให้สำนักงานบัญชีเป็นผู้ดำเนินการให้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลักพัน เปรียบเทียบแล้วไม่สูงมากนักเนื่องจากจะเกิดภาระในฐานะผู้กระทำแทน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะมาจากหลายส่วน ถ้าหากท่านเจ้าของกิจการดำเนินการเอง ก็ต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าเดินทาง งานบริการลักษณะนี้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเอกสารราชการ ทำให้ค่อนข้างยุ่งยากถ้าหากเจ้าของกิจการดำเนินการเอง บางครั้งไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลายครั้งเขียนไม่ถูก ค่าใช้จ่ายเช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา ลองเทียบกับจำนวนเงินที่เสียไปอาจจะมากกว่าเสียด้วยซ้ำ
การจดห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องเตรียมชื่อของผู้ร่วมหุ้นไม่น้อยกว่า 2 คน และตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม การเตรียมเอกสารก็ต้องจัดพิมพ์ โดยซื้อแบบฟอร์มจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือไม่ก็ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เนต การเตรียมเอกสาร และจัดพิมพ์ยุ่งยากกว่าบุคคลธรรมดามาก ถ้าหากคนที่เคยจดทะเบียนบ่อยไม่ยาก แต่ถ้าหากคนไม่เคยจับทางด้านนี้ แค่คิดก็มือไม้พันกัน สำนักงานบัญชี แต่ละแห่งจะคิดถ้าธรรมเนียมรวมทั้งค่าบริการแตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้มาก ขึ้นอยู่กับการบริการหลังจากจดทะเบียนเสียมากกว่า

การจดทะเบียนบริษัทยุ่งยากที่สุด สำหรับคนที่ไม่เคยจด ยิ่งพิมพ์ดีดไม่เป็นยิ่งไปกันใหญ่ เพราะต้องเตรียมเอกสารแบ่งออกเป็น 2 ชุด สำหรับกรมพัฒนาธุรกิจฯ เป็นการจดบริคณฑ์สนธิ และจดจัดตั้งบริษัท การจองชื่อ ได้ชื่อแล้วทำการจดบริคนฑ์สนธิ หลังจากนั้นรอระยะเวลาตามกฎหมายในการจดจัดตั้งบริษัท ทำให้เสร็จในวันเดียวกันไม่ได้เพราะกฎหมายกำหนด

เตรียมเอกสารเพิ่มอีกเพื่อทำการขอหมายเลขผู้เสียภาษี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขั้นตอนนี้ใช้จดทางอินเตอร์เน็ตได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ข้อดีในการจดผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก ข้อเสียใช้ระยะเวลาในการอนุมัติค่อนข้างนาน สำหรับบางกิจการที่ต้องการความเร่งด่วนในการดำเนินกิจการ เนื่องจากต้องออกใบกำกับภาษีอาจไม่เหมาะสม

 

 

A

C

C

N

E

T

accnet

 

 

บัญชีเครือข่าย นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายเป็นการค้นพบ นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับบัญชี ที่รวดเร็วและละเอียด ตรวจสอบบัญชีของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ปกติการว่าจ้างสำนักงานบัญชี สิ่งที่พบเห็นได้มากที่สุด ที่สำนักงานบัญชีจะบริการท่านได้คือ รายการงบการเงินโดยจัดพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษนำเสนอ ซึ่งท่านจะเห็นรายงานการเงินตามชื่อบัญชีแต่ละชนิด เป็นยอดสรุป ท่านเคยทราบบ้างไหมว่ารายงานทางการเงินแต่ละชนิดมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายสามารถบอกท่านได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถลงบัญชีเพิ่มเติมสะท้อนการดำเนินงานอย่างละเอียด เป็นงบการเงินภายใน

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ สำหรับผู้ไม่รู้บัญชี หรือมีความรู้ด้านบัญชียังไม่ดีพอ ต้องการเปิดสำนักงานบัญชีเพื่อเป็นอาชีพก็สามารถทำได้ มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำด้านภาษีเพียงแต่ท่านต้องรักในวิชาชีพบริการ การทำงานเป็นไปตามระบบของบริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด ความรู้เบื้องต้นใช้คอมพิวเตอร์เป็น ใช้โปรแกรม เวิร์ด เอ็กเซล ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้อีเมล์ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถร่วมงานกับเราได้มีรายได้แน่นอน เป็นอาชีพมั่นคงในระยะยาว ทำงานอยู่ภูมิลำเนาตัวเอง

รับสมัครตัวแทนแฟรนไชส์สำนักงานบัญชีทั่วประเทศ

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย

 

มุมความรู้บัญชีภาษี

จะมีการเพิ่มข้อมูลให้เรื่อยๆครับให้ติดตามอ่านเนื่องจากผู้เขียนมีหลายภาระกิจ ถ้ามีข้อสงสัยพิเศษอีเมล์มาถามได้จะพยายาม ตอบให้เร็วที่สุด