N

S

B

E

S

T

.com

 

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หลังจากที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วน ฯ ก็จะต้องมีการขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ปัจจุบันการจดทะเบียนพาณิชย์ แบบร้านค้าบุคคล คนเดียวไม่ต้องขอหมายเลขผู้เสียภาษี เพราะใช้หมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของได้เลย หรือจะเรียกว่าผู้จัดการร้านก็ได้ ส่วนนิติบุคคล จะต้องขอหมายเลขภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย ถ้าหากเกินกำหนด จะมีค่าปรับทางอาญา 1,000 บาท

การขอหมายเลขก็ต้องเตรียมเอกสาร โดยเฉพาะบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ กรณีที่สถานประกอบการเป็นสถานที่เช่า จะต้องมีบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจในการเช่า ทะเบียนบ้านของผู้เช่า และแบบฟอร์มลงลายมือชื่อผู้ให้เช่า ในการยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ แต่ถ้าหากสถานประกอบการเป็นของกรรมการผู้มีอำนาจ ก็ไม่ต้องเตรียมหลักฐานเพิ่ม การขอหมายเลขบัตรผู้เสียภาษีก็ไม่ยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร เพียงแต่ท่านต้องทราบว่า สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตสรรพากรใด และขึ้นกับสรรพากรพื้นที่ใด ก็ไปจดทะเบียนที่นั่น

กรณีให้สำนักงานบัญชีจดทะเบียนจัดตั้ง ควรมอบหมายให้จดพร้อมกัน เพิ่มค่าใช้จ่ายอีกเล็กน้อย เป็นค่าเดินทางและค่าเตรียมเอกสาร

 

 

A

C

C

N

E

T

accnet

 

 

บัญชีเครือข่าย นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายเป็นการค้นพบ นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับบัญชี ที่รวดเร็วและละเอียด ตรวจสอบบัญชีของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ปกติการว่าจ้่างสำนักงานบัญชี สิ่งที่พบเห็นได้มากที่สุด ที่สำนักงานบัญชีจะบริการท่านได้คือ รายการงบการเงินโดยจัดพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษนำเสนอ ซึ่งท่านจะเห็นรายงานการเงินตามชื่อบัญชีแต่ละชนิด เป็นยอดสรุป ท่านเคยทราบบ้างไหมว่ารายงานทางการเงินแต่ละชนิดมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายสามารถบอกท่านได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถลงบัญชีเพิ่มเติมสะท้อนการดำเนินงานอย่างละเอียด เป็นงบการเงินภายใน

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ สำหรับผู้ไม่รู้บัญชี หรือมีความรู้ด้านบัญชียังไม่ดีพอ ต้องการเปิดสำนักงานบัญชีเพื่อเป็นอาชีพก็สามารถทำได้ มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำด้านภาษีเพียงแต่ท่านต้องรักในวิชาชีพบริการ การทำงานเป็นไปตามระบบของบริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด ความรู้เบื้องต้นใช้คอมพิวเตอร์เป็น ใช้โปรแกรม เวิร์ด เอ็กเซล ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้อีเมล์ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถร่วมงานกับเราได้มีรายได้แน่นอน เป็นอาชีัพมั่นคงในระยะยาว ทำงานอยู่ภูมิลำเนาตัวเอง

รับสมัครตัวแทนแฟรนไชส์สำนักงานบัญชีทั่วประเทศ

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย

 

มุมความรู้บัญชีภา๋ษี

จะมีการเพิ่มข้อมูลให้เรื่อยๆครับให้ติดตามอ่านเนื่องจากผู้เขียนมีหลายภาระกิจ ถ้ามีข้อสงสัยพิเศษอีเมล์มาถามได้จะพยายาม ตอบให้เร็วที่สุด