N

S

B

E

S

T

.com

 

สรุปยอดบัญชีรายเดือน

การบริการจัดลงบัญชีรายเดือน หรือรวมทั้งจัดยื่นบัญชีรายเดือน ก็จะส่งผลให้งบทดลองออกมาได้อย่างรวดเร็ว งบทดลอง เปรียบได้กับงบการเงิน ถึงแม้จะไม่ละเอียดเท่า แต่ก็ทำให้เจ้าของกิจการทราบถึงผลดำเนินงาน ณ เวลานั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาทางด้านภาษีได้ทันในรอบบัญชีดังกล่าวเนื่องจากวิธีการทำงานของสำนักงานบัญชี เมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้า ระหว่างเดือนจะทำการบันทึกรายการด้วยคอมพิวเตอร์ ในบัญชีรายวันตามเอกสารที่จัดส่งมาที่สำนักงานฯ หลังจากคอมพิวเตอร์ได้รับการบันทึกเป็นที่เรียบร้อย ก็จะทำการประมวลผลไปบัญชีแยกประเภท และประมวลผลต่อไปที่งบทดลอง และกระดาษทำการ เป็นการประมวลผลที่ดูซับซ้อน แต่เมื่อมีการลงบัญชีอย่างต่อเนื่อง และถูกต้องการประมวลผลในแต่ละเดือนจะทราบทันที งบทดลองจะบอกท่านได้ว่า รายได้ และค่าใช้จ่าย ขณะนี้เป็นอย่างไร ท่านเจ้าของกิจการบางท่านอาจจะคิดว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะดูงบทดลอง ทางบริษัทจะมีการแนะนำการดูงบทดลองอย่างง่าย ๆ โดยท่านสามารถดูการดำเนินกิจการขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย มีกำไรหรือขาดทุน กำไรสูงเกินไปเนื่องจากกิจการยังไม่ได้นำส่งเอกสารบางอย่างให้กับสำนักงานบัญชี ขาดทุนสูงเกินไป เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงเกินไป หรือเอกสารเกี่ยวกับรายได้ ยังไมได้จัดส่งให้กับสำนักบัญชีเพื่อบันทึก ทุกอย่างล้วนเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ถ้าหากเวลาในการลงบัญชี เกินกว่ารอบบัญชีดังกล่าว ถ้าหากมีการลงบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่กิจการกำไรมากเกินความเป็นจริง หรือขาดทุนเกินความเป็นจริง ในระหว่างรอบบัญชีนั้นยังสามารถได้รับคำแนะนำจากสำนักงานบัญชี ในการแก้ไขปัญหาได้ทัน การแก้ปัญหาภายหลังเหตุการณ์ในวันที่งบการเงินก็สามารถแก้ปัญหาได้ แต่อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ประเมินจากกรมสรรพากร ตั้งข้อสังเกตอาจเป็นต้นเหตุของการถูกประเมินภาษี

 

A

C

C

N

E

T

accnet

 

 

บัญชีเครือข่าย นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายเป็นการค้นพบ นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับบัญชี ที่รวดเร็วและละเอียด ตรวจสอบบัญชีของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ปกติการว่าจ้างสำนักงานบัญชี สิ่งที่พบเห็นได้มากที่สุด ที่สำนักงานบัญชีจะบริการท่านได้คือ รายการงบการเงินโดยจัดพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษนำเสนอ ซึ่งท่านจะเห็นรายงานการเงินตามชื่อบัญชีแต่ละชนิด เป็นยอดสรุป ท่านเคยทราบบ้างไหมว่ารายงานทางการเงินแต่ละชนิดมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายสามารถบอกท่านได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถลงบัญชีเพิ่มเติมสะท้อนการดำเนินงานอย่างละเอียด เป็นงบการเงินภายใน

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ สำหรับผู้ไม่รู้บัญชี หรือมีความรู้ด้านบัญชียังไม่ดีพอ ต้องการเปิดสำนักงานบัญชีเพื่อเป็นอาชีพก็สามารถทำได้ มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำด้านภาษีเพียงแต่ท่านต้องรักในวิชาชีพบริการ การทำงานเป็นไปตามระบบของบริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด ความรู้เบื้องต้นใช้คอมพิวเตอร์เป็น ใช้โปรแกรม เวิร์ด เอ็กเซล ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้อีเมล์ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถร่วมงานกับเราได้มีรายได้แน่นอน เป็นอาชีพมั่นคงในระยะยาว ทำงานอยู่ภูมิลำเนาตัวเอง

รับสมัครตัวแทนแฟรนไชส์สำนักงานบัญชีทั่วประเทศ

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย

 

มุมความรู้บัญชีภาษี

จะมีการเพิ่มข้อมูลให้เรื่อยๆครับให้ติดตามอ่านเนื่องจากผู้เขียนมีหลายภาระกิจ ถ้ามีข้อสงสัยพิเศษอีเมล์มาถามได้จะพยายาม ตอบให้เร็วที่สุด