N

S

B

E

S

T

.com

 

ประมาณการครึ่งปี ภงด.51

ท่านเจ้าของกิจการบางท่านอาจจะไม่ให้ความสำคัญ การประมาณการครึ่งปี แบบรายการเสียภาษี ภงด.51 ถ้าหากเราประมาณการอย่างถูกต้องในการชำระภาษี ครึ่งปี จะไม่เป็นภาระในการชำระภาษีรายได้เป็นก้อนใหญ่ในปลายปี อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงค่าปรับจากกรมสรรพากร ถ้าหากมีการประเมิน และตรวจสอบดูแล้วจากการยื่น งบการเงิน และภงด.50 เจ้าของกิจการยื่นภาษีประมาณการครึ่งปีผิดพลาด น้อยเกินไปก็อาจจะถูกปรับ ซึ่งรายการปรับตรงนี้ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ขณะนี้ยังไม่จี้ลงไปในรายละเอียดที่ถูกต้อง ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ไม่มีความผิด
การยื่นประมาณการผิดพลาด คือน้อยเกินไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งปี เรื่องนี้มีความผิดต้องเสียค่าปรับ 20 % ของภาษีประมาณการผิดพลาด แต่ไม่มีเงินเพิ่มตามกฎหมาย

 

 

 

 

 

A

C

C

N

E

T

accnet

 

 

บัญชีเครือข่าย นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายเป็นการค้นพบ นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับบัญชี ที่รวดเร็วและละเอียด ตรวจสอบบัญชีของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ปกติการว่าจ้างสำนักงานบัญชี สิ่งที่พบเห็นได้มากที่สุด ที่สำนักงานบัญชีจะบริการท่านได้คือ รายการงบการเงินโดยจัดพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษนำเสนอ ซึ่งท่านจะเห็นรายงานการเงินตามชื่อบัญชีแต่ละชนิด เป็นยอดสรุป ท่านเคยทราบบ้างไหมว่ารายงานทางการเงินแต่ละชนิดมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายสามารถบอกท่านได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถลงบัญชีเพิ่มเติมสะท้อนการดำเนินงานอย่างละเอียด เป็นงบการเงินภายใน

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ สำหรับผู้ไม่รู้บัญชี หรือมีความรู้ด้านบัญชียังไม่ดีพอ ต้องการเปิดสำนักงานบัญชีเพื่อเป็นอาชีพก็สามารถทำได้ มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำด้านภาษีเพียงแต่ท่านต้องรักในวิชาชีพบริการ การทำงานเป็นไปตามระบบของบริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด ความรู้เบื้องต้นใช้คอมพิวเตอร์เป็น ใช้โปรแกรม เวิร์ด เอ็กเซล ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้อีเมล์ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถร่วมงานกับเราได้มีรายได้แน่นอน เป็นอาชีพมั่นคงในระยะยาว ทำงานอยู่ภูมิลำเนาตัวเอง

รับสมัครตัวแทนแฟรนไชส์สำนักงานบัญชีทั่วประเทศ

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย

 

มุมความรู้บัญชีภาษี

จะมีการเพิ่มข้อมูลให้เรื่อยๆครับให้ติดตามอ่านเนื่องจากผู้เขียนมีหลายภาระกิจ ถ้ามีข้อสงสัยพิเศษอีเมล์มาถามได้จะพยายาม ตอบให้เร็วที่สุด