N

S

B

E

S

T

.com

 

ปิดงบการเงิน จัดยื่นงบฯภงด.50


รอบบัญชี แต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน แต่โดยส่วนใหญ่บริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด จะจดทะเบียนให้รอบบัญชีเหมือน ๆ กันเพื่อสะดวกในการปิดงบการเงิน และจัดทำ ภงด.50 ยื่นสรรพากร รอบบัญชีของนิติบุคคลโดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้น 1 ม.ค. และไปสิ้นสุด 31 ธ.ค.ของทุกปี เพราะฉะนั้นการปิดงบการเงินระหว่างเดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม ของสำนักงานบัญชีจะยุ่งมากในช่วงดังกล่าว เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาในการจัดยื่นชัดเจน งบการเงินที่ต้องจัดยื่นไปมี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีกำหนดไม่เกิน 5 เดือนนับจากวันสิ้นรอบบัญชี ส่วน กรมสรรพากร กำหนดการยื่น ภงด.50 ไม่เกิน 150 วันหลังจากวันสิ้นรอบบัญชี ถ้าหากเกินจากเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับเกิดขึ้น ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
การลงบัญชีต่อเนื่องนอกจาก จะช่วยให้ท่านเจ้ากิจการมีเวลาในการสอบทานงบการเงินได้ถี่ถ้วน และอาจจะมีการปรับแก้ไขให้ทันเวลาก่อนยื่นเอกสารให้หน่วยงานราชการ ทุกอย่างยังมีเวลาถ้าหากมีการลงบัญชี และสรุปบัญชีทุกเดือน หรือทุกไตรมาส หรือถ้าหากเป็นงบจร หรืองบเร่ง ถ้าเราคำนวณระยะเวลาว่าทันก็จะรับงานไว้ แต่ถ้าไม่ทันก็จะแจ้งให้เจ้าของกิจการได้ทราบ ถ้าหากทันทางบริษัท ก็จะจัดเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษลุยงานเฉพาะงบการเงินนั้น ให้เสร็จทันและถูกต้องแม่นยำ ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจอย่างเร่งด่วนด้วย Email ทั้งเอกสารลงบัญชี และงบการเงิน ตามอนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย เพื่อให้ทันต่อการยื่นงบการเงิน และภงด.50

 

 

A

C

C

N

E

T

accnet

 

 

บัญชีเครือข่าย นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายเป็นการค้นพบ นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับบัญชี ที่รวดเร็วและละเอียด ตรวจสอบบัญชีของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ปกติการว่าจ้างสำนักงานบัญชี สิ่งที่พบเห็นได้มากที่สุด ที่สำนักงานบัญชีจะบริการท่านได้คือ รายการงบการเงินโดยจัดพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษนำเสนอ ซึ่งท่านจะเห็นรายงานการเงินตามชื่อบัญชีแต่ละชนิด เป็นยอดสรุป ท่านเคยทราบบ้างไหมว่ารายงานทางการเงินแต่ละชนิดมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายสามารถบอกท่านได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถลงบัญชีเพิ่มเติมสะท้อนการดำเนินงานอย่างละเอียด เป็นงบการเงินภายใน

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ สำหรับผู้ไม่รู้บัญชี หรือมีความรู้ด้านบัญชียังไม่ดีพอ ต้องการเปิดสำนักงานบัญชีเพื่อเป็นอาชีพก็สามารถทำได้ มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำด้านภาษีเพียงแต่ท่านต้องรักในวิชาชีพบริการ การทำงานเป็นไปตามระบบของบริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด ความรู้เบื้องต้นใช้คอมพิวเตอร์เป็น ใช้โปรแกรม เวิร์ด เอ็กเซล ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้อีเมล์ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถร่วมงานกับเราได้มีรายได้แน่นอน เป็นอาชีพมั่นคงในระยะยาว ทำงานอยู่ภูมิลำเนาตัวเอง

รับสมัครตัวแทนแฟรนไชส์สำนักงานบัญชีทั่วประเทศ

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย

 

มุมความรู้บัญชีภาษี

จะมีการเพิ่มข้อมูลให้เรื่อยๆครับให้ติดตามอ่านเนื่องจากผู้เขียนมีหลายภาระกิจ ถ้ามีข้อสงสัยพิเศษอีเมล์มาถามได้จะพยายาม ตอบให้เร็วที่สุด