N

S

B

E

S

T

.com

 

การจัดทำงบการเงินยื่นต่อ BOI


เนื่องจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามระยะเวลา ที่ได้กำหนดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ จะมีข้อปลีกย่อยแตกต่างจากบริษัททั่วไป เนื่องจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จะได้รับการยกเว้น หรือลดหย่อน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฎเกณฑ์ของบีโอไอ ทำให้การจัดทำงบการเงิน ตามรีพอร์ทบีโอไอ โดยให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบตาม ออดิทโปรแกรม ก่อนจะส่งต่อไปที่ บีโอไอ เพื่อทำการอนุมัติ หลังจาก บีโอไอ อนุมัติก็จะแจ้งมาที่กิจการว่างบการเงินดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีอย่างไร และเท่าไร ก่อนจะต้องจัดทำงบการเงิน และภงด. 50 นำส่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

 

A

C

C

N

E

T

accnet

 

 

บัญชีเครือข่าย นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายเป็นการค้นพบ นวัตกรรมใหม่วงการบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับบัญชี ที่รวดเร็วและละเอียด ตรวจสอบบัญชีของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ปกติการว่าจ้างสำนักงานบัญชี สิ่งที่พบเห็นได้มากที่สุด ที่สำนักงานบัญชีจะบริการท่านได้คือ รายการงบการเงินโดยจัดพิมพ์เป็นแผ่นกระดาษนำเสนอ ซึ่งท่านจะเห็นรายงานการเงินตามชื่อบัญชีแต่ละชนิด เป็นยอดสรุป ท่านเคยทราบบ้างไหมว่ารายงานทางการเงินแต่ละชนิดมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่ายสามารถบอกท่านได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถลงบัญชีเพิ่มเติมสะท้อนการดำเนินงานอย่างละเอียด เป็นงบการเงินภายใน

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ สำหรับผู้ไม่รู้บัญชี หรือมีความรู้ด้านบัญชียังไม่ดีพอ ต้องการเปิดสำนักงานบัญชีเพื่อเป็นอาชีพก็สามารถทำได้ มีพี่เลี้ยงคอยแนะนำด้านภาษีเพียงแต่ท่านต้องรักในวิชาชีพบริการ การทำงานเป็นไปตามระบบของบริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด ความรู้เบื้องต้นใช้คอมพิวเตอร์เป็น ใช้โปรแกรม เวิร์ด เอ็กเซล ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้อีเมล์ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถร่วมงานกับเราได้มีรายได้แน่นอน เป็นอาชีพมั่นคงในระยะยาว ทำงานอยู่ภูมิลำเนาตัวเอง

รับสมัครตัวแทนแฟรนไชส์สำนักงานบัญชีทั่วประเทศ

อนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย

 

มุมความรู้บัญชีภาษี

จะมีการเพิ่มข้อมูลให้เรื่อยๆครับให้ติดตามอ่านเนื่องจากผู้เขียนมีหลายภาระกิจ ถ้ามีข้อสงสัยพิเศษอีเมล์มาถามได้จะพยายาม ตอบให้เร็วที่สุด