กิจการมีหลายโรงงานแต่มีผู้จัดการบัญชีคนเดียว นั่งที่เดียว ใครคือผู้ทำบัญชีแต่ละแห่ง

ขึ้นอยู่กับกิจการว่า จะมอบหมายให้ใครเป็นผู้ทำบัญชี ถ้าหากกิจการจะมอบหมายให้ผู้จัดการบัญชี เพียงคนเดียวรับผิดชอบในการทำบัญชีของหลายโรงงานก็ได้ แต่ผู้จัดการบัญชี ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569