ผู้ทำบัญชีของมูลนิธิ สมาคม ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7(6) ด้วยหรือไม่

ไม่จำเป็น เพราะว่าผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามกำหมายบัญชีไม่ได้รวมถึง มูลนิธิ,สมาคม

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569