บริษัทมีหัวหน้าแผนกบัญชีที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 7(6) พนักงานบัญชีทุกคนในบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7(6) ด้วยหรือไม่่

มีคุณสมบัติเฉพาะหัวหน้าแผนกบัญชี ส่วนพนักงานไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหมายกำหนดได้

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569