พนักงานบัญชีบริษัทแห่งหนึ่ง ทำงานเกี่ยวกับการ ซื้อมาขายไปเป็นเวลา 4 ปีและจบปริญญา ทางการบัญชี อยากทราบว่าต้องไป
ขึ้นทะเบียนหรือไม่ และถ้าไม่ต้องเผื่ออนาคตย้ายที่ทำงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี ถึงต้องไปขึ้น ทะเบียนใช่หรือไม

ขณะนี้ไม่ต้องยื่น เนื่องจากในปัจจุบันไม่ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ทำบัญชี ถ้าให้ในอนาคตได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ทำบัญชี จึงค่อยแจ้ง


โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569