ผู้ที่ลงชื่อใน ส.บ.ช 3 เป็นผู้ทำบัญชี ความรับผิดชอบรวมถึงการปกปิดการทำกิจการที่เจ้าของกิจการไม่เปิดเผยด้วยหรือไม่ (การซื้อขายนอกระบบ)

หากมีผู้รู้เห็นก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะกฎหมายกำหนดว่า ผู้ใด ลงรายการเท็จ แก้ไข ละเว้นลงรายการในบัญชี หรือแก้ไขเอกสารที่ต้องการใช้ประกอบการลงบัญชี เพื่อให้ผิดความจริง ต้องรับโทษตามกฎหมาย และหากผู้ที่มีหน้าที่ จัดทำบัญชีทำผิดเองต้องระวังโทษหนักกว่าผู้อื่น

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569