กรณีชำระเจ้าหนี้ต่างประเทศเกินจริง ตอนนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ ได้บันทึกเจ้าหนี้ต่างประเทศ ในราคาหน่วยละ 500U$ แต่พอตอนชำระเจ้าหนี้ต่างประเทศได้ชำระไป หน่วยละ 800U$ โดยเกิดจากทางต่างประเทศ แจ้งหนี้ราคามาผิดและทางฝ่ายบัญชีไม่ทราบจึงโอนเงินไปให้เกิน ควรแก้ปัญหาอย่างไร และบันทึกบัญชีอย่างไร

ควรดำเนินการเรียกเงินคืนจากเจ้าหนี้ และบันทึกส่วนที่ชำระตั้งเป็นลูกหนี้ไว้จนกว่าจะมีการคืนเงินหรือหักลบหนี้กันต่อไปโทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569