บริษัทถูกสรรพากรเข้ามาตรวจสภาพกิจการ ปรากฏว่าในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ มีสินค้าขาดไปจากรายงานจึงถูกประเมินภาษีขายเพิ่มขึ้น และให้รับรู้เป็นรายได้จากการขาย เพื่อคำนวณกำไรสุทธิไม่ทราบว่าจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรDR.ค่าใช้จ่ายต้องห้ามฯ CR.รายได้จากการขาย จะถูกต้องหรือไม่

จะนำมาบันทึกเป็นรายได้จากการขายไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นรายได้ที่แท้จริงของบริษัทแต่ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย โดย
Dr.ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
   Cr.ภาษีขาย
แล้วนำภาษีขายส่วนนี้ไปแสดงในแบบ ภ.ง.ด.50 และในกรณีที่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้บันทึกบัญชีดังนี้
Dr.เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
   Cr.เจ้าหนี้สรรพากร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569