กิจการลงรายการในบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศโดยมีภาไทยกำกับ กิจการต้องขออนุมัติต่ออธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนหรือสามารถทำได้เลย่

ไม่ต้องขออนุมัติ

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569