www.nsbest.co.th

สำนักบัญชีมาตรฐาน

 

 

ตราประจำจังหวัดแพร่

ดอกไม้ประจำจังหวัด
แพร่ ดอกยมหิน

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

 

 

วัดพระธาตุช่อแฮ
พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล

 

แพะเมืองผี เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติ เป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ

 

 

วัดจอมสวรรค์ วัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า หลังคาซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นประดับประดาลวดลายฉลุ อารามเป็นไม้สัก

 

สินค้า่หนึ่งตำบลหนึ่้งผลิตภัณฑ

สี่สหาย (เครื่องดื่มสมุนไพร) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง
ผ้าซิ่นตีนจก กลุ่มทอผ้าบ้านปิน
ต.บ้านปิน อ.บ้านกลาง
ปลาร้าอบเหรียญทอง กลุ่มเกษตรกรบ้านกลางสามัคคี
อ.สอง
ผ้าทอตีนจกไหมแบบมาตรฐาน กลุ่มทอผ้าจกไหมและผ้าตีนจก
อ.วังชิ้น
เรืออีแปะ กลุ่มหัตถกรรมของที่ระลึกจากเศษไม้ อ.สูงเม่น ทอผ้าพื้นเมือง ผ้าตีนจกกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง อ.สูงเม่น เสื้อหม้อห้อมประยุกต์ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมเวียงทอง หมู่ 4, 5 อำเภอสูงเม่น กล้วยกวน กลุ่มสตรีแม่บ้านร่องกาศ อ.สูงเม่น

 


จังหวัดแพร่ การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ

อำเภอเมืองแพร่
อำเภอร้องกวาง
อำเภอลอง
อำเภอสูงเม่น
อำเภอเด่นชัย
อำเภอสอง
อำเภอวังชิ้น
อำเภอหนองม่วงไข่

 

 

 

คำขวัญประจำจังหวัด

หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

สาขา

บริการรับทำบัญชี ติดต่อสาขาใกล้ท่าน

สำนักงานบัญชี

จังหวัดบึงกาฬ ติดต่อ

 

สำนักงานบัญชี

จังหวัดกระบี่ ติดต่อ

สำนักงานบัญชี

จังหวัดแพร่ ติดต่อ

สำนักงานบัญชี

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ติดต่อ

สำนักงานบัญชี

จังหวัดอยุธยา ติดต่อ

สำนักงานบัญชี

จังหวัดปทุมธานี ติดต่อ

สำนักงานบัญชีสาขา

จังหวัดสมุทรปราการ ติดต่อ

สำนักงานบัญชี

จังหวัดสระบุรี ติดต่อ

สำนักงานบัญชี

จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ

สำนักงานบัญชีสาขา

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ

สำนักงานบัญชี

จังหวัดนนทบุรี ติดต่อ

www.nsbest.com

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved . l HOME 1/11/2558
99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569 เวลาทำการ 9:00 - 17:30 น. จันทร์-ศุกร์
ติดต่อสอบถาม E mail : nsbest@nsbest.com
บริการรับทำบัญชีี l บัญชีเครือข่าย l กฎหมาย l ภายในเว็บไซต์ l ประวัติบริษัท l
แผนที่บริษัท l ติดต่อเรา l ลิงค์กระจาย l โบชัวร์บัญชี l 081211