คุยกันภาษาสำนักงานบัญชีสาขา

ช่วงหลังผมเข้าไปอ่านกระทู้จากหลาย ๆ แห่งเริ่มมีคำถามที่ว่า สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์เ็ป็นอย่างไร คุ้มหรือไม่ โดยทางบริษัทไม่มีโอกาสได้ตอบคำถามแม้แต่ทางโทรศัพท์ อาจจะเป็นเพราะเกรงว่าจะติดบ่วงอะไรทำนองนั้น เพราะเดี๋ยวนี้ประเภทกลโกงก็มีเยอะ เข้าใจก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรบอกเล่ากันเล็กน้อย ลักษณะโดยทั่วไปในรูปแบบแฟรนไชส์ สำนักงานบัญชี เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ีในวงการบัญชี ที่ผมใช้เวลาคิดมามากกว่า 4 ปี ด้วยความที่เป็นเรื่องใหม่ บวกกับเป็นวิชาชีพที่มีองค์กรควบคุมดูแล เพราะฉะนั้น ต้องคิดรอบด้าน และทำไ้ด้จริงรวมทั้งสาขาต้องอยู่ได้ ห้ามล้มหายตายจาก ไปจากผมโดยเด็ดขาด แฟรนไชส์บริการเช่นนี้ ถึงแม้จะถูกตั้งคำถามถึงการมีอยู่จริง บ่อย ๆ แต่ก็ต้องอธิบายด้วยความจริงใจ ด้วยความที่สำนักงานบัญชีไม่ใช่้ขายของ ขายบริการทั่วไป แต่เป็นวิชาชีพที่เข้มงวด ก็เลยคิดว่าน่า่จะมีบทความใหม่ขึ้นมา ซึ่งจะมีความคืบหน้า และอาจจะัมีคำถามที่ผมได้ตอบไปแล้ว จนกระทั่งเรามีโอกาสได้ทำงานรวมกัน

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ อาจจะมีหลายแห่งแต่ผมเชื่อระบบการทำงานไม่เหมือนกันแน่ แต่ที่นี่ค่อนข้างเป็นความลับจะใช้กับสาขาสมาชิกเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีการที่ทำงานควบคู่ไปกับอนุสิทธิบัตรของทางบริษัท นอกจากนั้นบริษัทกำลังพิจารณาทำการจดความลับทางการค้าอีก 1 อย่างซึ่งเป็นสูตรการทำงานเฉพาะตัว ระหว่างสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา และลูกค้า ถือเป็น 3 ปาร์ตี้มีสำคัญ

 

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569