ง่าย ๆ บัญชีแฟรนไชส์

สำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ แอ็คเน็ต โดยบริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด วิธีการทำงานง่ายมากโดยไม่ต้องเป็นผู้ทำบัญชี แต่ต้องมีความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ต การอีเมล์ โดยจะมีการอบรมวิธีหาลูกค้าในตำแหน่งที่ใกล้กับสำนักงานของท่าน เพียงลูกค้าจดทะเบียนเพียง 1 วันคุณก็จะทราบแล้ว ไม่ใช่ลูกค้าหลักร้อย หรือ สองร้อยราย แต่จำนวนลูกค้าเป้าหมายหลักพัน หลักหมื่น หรือมากกว่านั้น ที่ท่านจะได้เห็นส่งโบชัวร์ของบริษัทไปยังลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะมีที่อยู่ของท่านและเว๊บไซค์ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเยี่ยมชมก่อนตัดสินใจ

เข้าพบลูกค้าหรือให้บริษัทเจรจาทางโทรศัพท์ช่วยเหลือ ประเมินเอกสาร ประมาณราคา ความยากง่ายของบัญชี

ได้ลูกค้าแล้ว ทุกเดือนสำนักงานบัญชีสาขาเก็บเอกสาร จัดทำรายงานภาษีตามโปรแกรมของบริษัท อีเมล์ กลับมายังบริษัทโดยเอกสารยังไม่ต้องส่งมาทุกเดือน บริษัทจัดลงบัญชีตามหลักการบัญชี แล้วอีเมล์ข้อมูลงบการเงินรายเดือนให้กับสำนักงานบัญชีสาขา ทำแบบนี้ทุกเดือนจนสิ้นรอบบัญชี สำนักงานบัญชีสาขาส่งเอกสารเข้าบริษัทโดยทางไปรษณีย์ โดยบริษัทจะทำการปิดงบการเงิน และให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบ เสร็จสิ้น จัดทำงบการเงินให้ครบชุด รวมรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี ภงด.50 และเซ็นชื่อผู้ทำบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี ใน สบช 3 ส่งงบการเงินครบชุดกลับไปยังสำนักงานบัญชีสาขาทางไปรษณีย์ สำนักงานบัญชีสาขา ให้ลูกค้าเซ็นชื่อประทับตราในงบการเงิน และจัดส่ง พาณิชย์จังหวัด และสรรพากรจังหวัด ส่วนเอกสารก็ส่งกลับไปยังสำนักงานบัญชีสาขา ทางไปรษณีย์ เพื่อให้นำส่งคืนลูกค้า

ขั้นตอนการเก็บเงินบริษัทจะเปิดบัญชีธนาคารที่ใกล้กับสำนักงานบัญชีสาขานั้น เพื่อสะดวกในการนำเงินเข้าบัญชี เนื่องจากบริษัทจะเป็นผู้ออกใบกำกับภาษี และนำส่งไปยังสำนักงานบัญชีสาขา โดยสำนักงานบัญชีสาขาจะต้องเป็นผู้เบิกเงิน ค่าบริการรายเดือน รวมทั้งอื่น ๆ และโอนส่วนที่บริษัทได้รับเท่านั้น อีกส่วนสำนักงานบัญชีสาขาเก็บไว้ได้เลยโดยไม่ต้องโอนเข้ามาที่บริษัทก่อน

ง่าย ๆ เท่านี้กับสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ แอ็คเน็ต

แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ผู้่่จะเข้ามาเป็นสำนักงานบัญชีสาขา ต้่องรักงานบริการ อดทน และพยายามพัฒนาความรู้ทางด้านภาษีต่อเนื่อง เพราะนี่เป็นวิชาชีพไม่ใช่ขายสินค้า

 

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569