HOME

มาดูแลสุขภาพกันเถอะ

การรักษาเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นที่สนใจของผู้เขียนบางเรื่อง เวลาอ่านหนังสือเห็นอะไรมีประโยชน์ ก็ไม่อยากทิ้งไปเฉยๆ อยากเอามาฝากมาเผยแพร่มีทั้งเกี่ยวกับสมุนไพร การดูแลรักษาสุขภาพตนเองคนใกล้ชิดคนชราเด็ก และอีกมากมาย การนวดประคบสมุนไพร รวมถึงสาระสำคัญการใช้ชีวิต การปฐมพยายามเบื้องต้นอย่างน้อยก็เป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านในอนาคต ผู้เขียนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านสมนุไพร หรือสุขภาพการนวดประคบ แต่มีผู้เชี่ยวชาญมากมายในหนังสือที่ผู้อ่่านพบเจอ จะพยายามคัดเลือกที่มีประโยชน์โดยไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นข้อมูลวิชาการล้วน ๆ

 

     

 

Copy right @ 2011 by nsbest.com All rights reserved .

99/18 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569