บริการด้านกฎหมาย อีเมล์ติดต่อบริษัท สำนักงานบัญชีเครือข่าย บริการสำนักงานบัญชี ประวัติบริษัทเอ็นเอสเบสท์

สำนักงานบัญชีเอ็นเอส เบสท์ 

ปัจจุบันงานสำนักงานบัญชี หลายแห่งประสบปัญหา ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งจากกลุ่มลูกค้าเอง และจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า จากการค้ารูปแบบที่มีที่ตั้งแน่นอนมีหน้าร้าน ปัจจุบันรูปแบบได้เปลี่ยนแปลงขึ้นไปอยู่บนออนไลน์ บรรดากลุ่มลูกค้าที่มี ที่ตั้งแน่นอนมีหน้าร้านกลับไม่ได้เปรียบในสภาวะปัจจุบัน เพราะกลุ่มลูกค้าก็พากันขึ้นบนออนไลน์มากขึ้น การค้าเปลี่ยน สำนักงานบัญชีจึงต้องปรับเปลี่ยนตามกระแสโลก

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือแฟรนไชส์ฉบับย่อ
สัญญาแฟรนไชส์
แผนที่บริษัท

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

Bunchee Talk อ่านทั้งหมด

การจัดประเภทของสินทรัพย์

แม่บทการบัญชีในเรื่องวัตถุประสงค์ของงบการเงิน ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถประเมินผลการบริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ การแสดงรายการสินทรัพย์ และหนี้สินหมุนเวียน จะต้องชัดเจนในงบการเงินแยกออกจากรายการไม่หมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม

Abstract อ่านทั้งหมด

ทุกข์ ทางออกจากทุกข์

ทุกข์แปลว่า สิ่งที่ดำรงคงอยู่ได้ยาก แต่มีความหมายเป็นปฏิเสธว่า ดำรงทนอยู่ไม่ได้ทีเดียว คือ ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกอย่างในโลกต้องเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดกาล สิ่งที่เคยมีเคยเป็น ต้องแปรเปลี่ยนไป เมื่อจิตใจรับไม่ได้กับความเปลี่ยนแปลงที่มีถึง จึงทำให้เกิดความไม่พอใจ ไม่สบายใจ ก็เลยกลายเป็นความทุกข์ ตามความหมายสามัญ

อ่านเพิ่มเติม

Hot Topic อ่านทั้งหมด

หุ้นส่วนทะเลาะกัน

ลูกค้าโทรมาสอบถามเรื่องหุ้นราคาหุ้นของบริษัท มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในทีมหนักมาก เป็นบริษัทรับเทรดหุ้น กลุ่มลูกค้าก็เป็นกลุ่มเดียวกันอยู่ในมือผม ทั้งขายออนไลน์ สอนขายออนไลน์ เทรดหุ้น แบรนด์เนมมือสอง กลุ่มเดียวกันหมด เป็นคนรุ่นใหม่ใจถึง ซื้อเป็นซื้อขายเป็นขายเกร็งกำไรในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มคนเหล่านี้มีจำนวนเยอะมากที่เข้ามาให้ผมดูแลบัญชีให้ในนามนิติบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

Change page อ่านทั้งหมด

ชีวิตไต่เชือก

กว่าจะเปลี่ยนหน้าแรกรอบนี้ใช้เวลาเกือบ 16 เดือน ผมเป็นคนชอบทำอะไรใหม่ ๆ อยู่บ่อยไม่อยากให้ซ้ำซาก แต่ก็ติดปัญหาเหมือนกันซึ่งขยับอะไรมากไม่ได้ เนื่องจากมีตัวหนังสือบังคับ ที่ไม่สามารถตัดทิ้งออกไปจากหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ อีกส่วนหนึ่งที่ใช้เวลามากสำหรับการเปลี่ยนหน้าแรก เพราะด้วยภาระกิจทางด้านบัญชี ที่ตลอดปีที่ผ่านมามีเพิ่มขึ้น เอาเป็นว่าบริษัทเอ็นเอส เบสท์ จำกัด มีการผลการดำเนินงาน เติบโตในปีที่ผ่านมาเกือบ 60 เปอร์เซนต์

อ่านเพิ่มเติม

 

มุมสุขภาพ อ่านทั้งหมด

การรักษาเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นที่สนใจของผู้เขียนบางเรื่อง เวลาอ่านหนังสือเห็นอะไรมีประโยชน์ ก็ไม่อยากทิ้งไปเฉยๆ อยากเอามาฝากมาเผยแพร่มีทั้งเกี่ยวกับสมุนไพร การดูแลรักษาสุขภาพตนเองคนใกล้ชิดคนชราเด็ก และอีกมากมาย การนวดประคบสมุนไพร รวมถึงสาระสำคัญการใช้ชีวิต การปฐมพยายามเบื้องต้นอย่างน้อยก็เป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านในอนาคต ผู้เขียนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านสมนุไพร หรือสุขภาพการนวดประคบ แต่มีผู้เชี่ยวชาญมากมายในหนังสือที่ผู้อ่่านพบเจอ จะพยายามคัดเลือกที่มีประโยชน์โดยไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นข้อมูลวิชาการล้วน ๆ

เรื่องล่าสุด

ตำแยแมว

 

 

 กรณีติดต่อ www.nsbest.com
ไม่ได้ สามารถติดต่อได้ที่

www.nsbest.co.th

USER NAME :

PASSWORD :

 

 

Bookkeeping Hot Request

10 เรื่องล่าสุดฮอตจริง ๆ

บริษัทมหาชนอาจแยกส่วนเกินส่วนต่ำกว่าหุ้นสามัญไม่ได้ ต้องปฎิบัติอย่างไร

การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์แบบเส้นตรง 

สินทรัพย์ถาวรหาย บริษัทควรจะบันทึกบัญชีอย่างไร จึงจะถูกต้อง

การคิดดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างพักชำระหนี้ตามมาตรฐานบัญชี

จ่ายเช็คปลายปีเจ้าหนี้เอาไปขึ้นเงินต้นปีต้องปรับปรุงบัญชีหรือไม

ที่ผ่านมาไม่ได้บันทึกเงินเบิกเกินบัญชีถ้าจะบันทึกใหม่ทำอย่างไร

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นประมาณการณ์ไม่ได้ต้องบันทึกอย่างไร

กิจการเบิกเงินบัญชีแต่ไม่ได้บันทึก กรรมการมาใช้ส่วนตัวบันทึกอย่างไร

บริษัทมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมกรรมการ แต่ไม่ได้คิดดอกเบี้ย โดนสรรพากรประเมิน

บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่าย ซึ่งไม่มีผู้มาขอรับเป็น เวลานาน 

ลิงค์กระจาย    |     Profile    |     SitemapWeb    |     Brochure    |     Contacts   |     |       I
Copy right @ 2005 by nsbest.co.th All rights reserved .
สำนักงานบัญชี บริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด เจ้าของ 120 ถนเสนานิคม 1
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ติดต่อโทร โทรสาร 02-5702569

ต้องการบริการสำนักงานบัญชี ติดต่อ nsbest@nsbest.com , nsbest@nsbest.co.th

รวมบทความหนอนหนังสือชุด1 รวมบทความหนอนหนังสือชุด1 รวมบทความหนอนหนังสือชุด2 รวมบทความหนอนหนังสือชุด3 รวมบทความหนอนหนังสือชุด4 รวมบทความหนอนหนังสือชุด5