l บริการสำนักงานบัญชี l บัญชีเครือข่าย l บริการด้านกฎหมาย l ภายในเว็บไซต์ l

ประวัติบริษัท l แผนที่บริษัท l ลิงค์กระจาย l ติดต่อเอ็นเอส เบสท์ l กลับหน้าแรก l

 

โปรไฟล์สำนักงานบัญชี บริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด

พวกเราเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2539 ดำเนินงานมาด้วยความซื่อสัตย์และมั่นคง ตรงต่อเวลา บริษัทเรามีการดำเนินการทางด้านแฟรนไชส์สำนักงานบัญชี ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีอนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ซึ่งเรามีสาขาอยู่ในต่างจังหวัดหลายแห่ง ทำให้เราสามารถดูแลบริษัทท่านได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น เรามีเว็บไซค์ในนาม www.nsbest.com และ www.nsbest.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในอันดับต้น ๆ ใน google เซิร์ตเอ็นจิ้งที่ยิ่งใหญ่ของโลก เพื่อใช้ในการติดต่อของพวกเรากับท่าน

ทีมงานของบริษัทเราประกอบไปด้วยนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และนักกฎหมาย รวมทั้งทีมงานภายนอกที่เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องมาตรฐานบัญชี กฎหมายภาษี ตามกฎหมายไทย เรามีลูกค้าจากต่างประเทศหลายบริษัท ทั้งจาก ไต้หวัน , สิงคโปร์ , เกาหลีใต้ , มาเลเซีย , รัสเซีย ทั้งนี้เรากำลังขยายตลาดไปในกลุ่มลูกค้าที่มาจากประเทศในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา ที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทย

บริการของเรา
• บริการจัดยื่นภาษีรายเดือน (ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
• บริการจัดทำบัญชีรายเดือน โดยผ่านโปรแกรมบัญชี
• สรุปยอดบัญชีให้ลูกค้าได้ทุกเดือน (มีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 80 %) เนื่องจากมีบัญชีบางรายการยังไม่สามารถบันทึกได้ถ้าหากยังไม่ใช่สิ้นรอบบัญชี
• บริการจัดยื่นประกันสังคม (ไม่รวมการขอเบิกเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานของบริษัทท่าน)
• สรุปบัญชีกลางปีเพื่อจัดยื่น ภ.ง.ด.51 ให้กับ กรมสรรพากร
• ปิดงบการเงินรวมทั้งจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมจัดยื่นงบการเงินให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
• จัดทำงบ BOI ในกรณีบริษัทของท่านได้รับการส่งเสริมการลงทุน
• บริการวางระบบบัญชี เพื่อลดความยุ่งยาก
• จดจัดตั้งนิติบุคคลทุกประเภท ขอหมายเลขผู้เสียภาษี ขอภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เปลี่ยนแปลงหุ้น หรืออื่น ๆ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัด ฯลฯ)
• จดเลิกนิติบุคคล ชำระบัญชี
• ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี กับพนักงานในองค์กรท่าน
• เป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากร กรณีมีข้อสอบถามจากเจ้าหน้าที่
• รับดูแล และร่างสัญญาทางกฎหมาย
• รับว่าความในคดีต่าง ๆ รวมทั้งมีบริการในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

 

ถ้าคุณไว้วางใจ และลองใช้บริการกับทางบริษัท

งานด้านกฎหมายพวกเรายินดีให้คำปรึกษาในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่าน หลายบริษัทไว้วางใจพวกเราจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัทเพียงท่านเสีัยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเพื่อแลกกับความอุ่นใจ โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องมีการทำสัญญาต่อกัน เรามีันักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านสัญญาต่าง ๆ การมีที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ ๆ โดยทั่วไปคุณจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง และรอบคอบมากขึ้น

ลองโทรมาปรึกษาก่อนได้รับการบริการที่ประทับใจสำหรับคุณ