โปรไฟล์ / งานบัญชี / แผนที่ / ติดต่อเรา / กลับหน้าแรก

 

 

11 สิงหาคม 2553

สำนักงานบัญชีเล็กถูกรังแก

ผมเห็นข่าวนี้มาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 เรื่องกฎกระทรวงกำหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 ว่าจะเขียนตั้งแต่วันนั้นจนแล้วจนรอดก็เลยมา ถึงวันที่ท่านเห็น ผมจะไม่ลอกข้อความตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือตามกฎกระทรวง

สำนักงานบัญชีไหนอยู่ในบังคับกฎกระทรวงนี้ จะต้องวางหลักประกัน 3 เปอร์เซ็นต์ ของทุน หรือรายได้ในรอบบัญชีนั้น กฎกระทรวงฉบับนี้บังคับเฉพาะนิติบุคคล และต้องวางหลักประกันไว้ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี หมายความว่าในรอบบัญชีปี 2553 งบการเงินของนิติบุคคลด้านสำนักงานบัญชี หรือ สำนักงานตรวจสอบบัญชี จะต้องมีเงินหลักทรัพย์เหล่านี้ ปรากฎอยู่ในงบการเงิน ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2553

อะไรสามารถเป็นหลักประกันได้บ้าง
1.เงินฝากสถานบันการเงินในประเทศ ประเภทประจำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
2.บัตรเงินฝาก
3.พันธบัตรรัฐบาลไทย
4.พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
5.กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบทางวิชาชีพ

ข้อสังเกตก็คือ ข่าวนี้ถูกลงหน้าหนังสือพิมพ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 แต่บอกว่าใช้บังคับในวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 เพียง 1 วันที่ปรากฎในหน้าข่าว มันน่าแปลกใจ มีการตามข่าวเพิ่มเติมกันเล็กน้อยจากผมปรากฎว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ ได้มีการบอกกล่าวกับ สภาวิชาชีพบัญชี มานานแล้ว และสภาฯ ก็ได้มีการประกาศไปถึงสมาชิกโดยจดหมายข่าว ผมบอกตามตรงว่าไม่เห็น และก็ไม่รู้ใครได้เห็นบ้าง แต่เท่าที่ทราบแทบจะไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้เลย

ผมไม่โทษสภาวิชาชีพบัญชี ในเรื่องเหล่านี้หรอกครับที่น่าจะอ่อนประชาสัมพันธ์มาก ๆ น่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์มากกว่า

การจะบอกกล่าวเรื่องใหม่ ๆ กฏใหม่ ๆ ผมว่าช่องทางที่ได้ผลที่สุด และเป็นธรรมสำหรับคนที่ถูกบังคับที่สุด น่าจะเป็นข่าวโดยโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โดยการแถลงข่าวในสื่อมวลชนได้รับรู้

เงิน 3 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผมก็ไม่ได้มากมาย แต่บางสำนักงานบัญชี ไม่แน่ครับเพราะไม่ได้เตรียมตัว เงิน 3 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้คงไม่น่าตื่นเต้น รายได้น้อยก็วางน้อย แต่เงิน 3 เปอร์เซ็นต์ของทุนนี่ซิเรื่องใหญ่ เพราะบางรายจดทะเบียนจดทะเบียนนิติบุคคลทุน 1 ล้านบาท แต่รายได้สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ในรอบปีนี้เจียนอยู่เจียนไปเพราะแทบจะไม่มีลูกค้า เงิน 3 เปอร์เซ็นต์ของทุนจึงเป็นเรื่องใหญ่มากของบางนิติบุคคลสำนักงานบัญชี หรือสอบบัญชี ควรประกาศกฎกระทรวงให้นานกว่านี้ และควรให้รู้กันทั่วไป ให้มีเวลาเตรียมตัวของนิติบุคคลขนาดเล็ก หรือเพิ่งเริ่มดำเนินงานสำนักงานบัญชี ไม่ใช่กระซิบกระซาบ กันเงียบ ๆ แล้วมาประกาศใช้เลยโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า มันเสียความรู้สึก

ผมมีความรู้สึกว่า สำนักงานบัญชี ขนาดเล็กโดยทั่วไปถูกรังแก โดยไม่มีสิทธิพูด เดี๋ยวก็กระชับพื้นที่ เสียหรอก

สาม สอเสือ

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569