โปรไฟล์ / งานบัญชี / แผนที่ / ติดต่อเรา / กลับหน้าแรก

 

1 สิงหาคม 2556

จะเริ่มดำเนินกิจการได้เมื่อได

มีการตั้งคำถามแบบนี้บ่อยๆ ไม่ใช่มีแต่ผู้ชายนะครับ ผู้หญิง ก็มีไม่น้อยที่เป็นผู้เริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการประเภทนิติบุคคล

ผมจะแบ่งระยะเวลาไว้เพื่อไม่ให้สับสน ที่จะเขียนจะไม่กล่าวถึงกิจการประเภทบุคคลธรรมดา เช่น ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล ฯลฯ แต่จะกล่าวถึง นิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เช่น บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด

นิติบุคคลอย่างแรก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนบริษัทจำกัด มีผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 3 คนซึ่งมีการแก้ไขมาแล้วจากไม่น้อยกว่า 7 คน เข้าหุ้นลงทุนร่วมกัน

หลายครั้งที่ผมพบกับคำถามที่บ่อยๆ หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้ง 2 ประเภทมักจะมีคำถามตามมาว่าสามารถดำเนินการค้าได้เมื่อไหร่ ยิ่งถ้าหากมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายหลังจะสับสนว่าจะทำการค้าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอให้ภาษีมูลค่าเพิ่มอนุมัติก่อน

สำหรับคนที่ทราบก็ดูจะเป็นเรื่องง่าย แต่คนที่กระโดดลงมาเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่มักจะสับสน ผมเองจะไม่เขียนระบุลงไปในมาตราทางกฎหมาย เพราะไม่อยากบรรยายมันจะยาว แต่สามารถศึกษารายละเอียดได้จากข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีมากมาย ของสรรพากรก็มี

การเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย จะเริ่มต้นโดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ มาตรา65ถึงมาตรา76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเริ่มต้นเมื่อใด ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะใช้ มาตรา86 แห่งประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกัน

ดำเนินกิจการได้เมื่อใด ต้องขอบอกว่าเมื่อทำการจดทะเบียนนิติบุคคล กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ พาณิชย์จังหวัดในต่างจังหวัดนอกจากกรุงเทพฯ เป็นที่เรียบร้อยก็สามารถดำเนินกิจการได้เลย เพราะปัจจุบันหมายเลขผู้เสียภาษี ได้เปลี่ยนแปลงจากตัวเลข10หลักมาเป็น13หลัก ตามหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้จากการจดทะเบียน ไม่ต้องดำเนินการขอเลขผู้เสียภาษีอีกครั้งเหมือนในอดีต

นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเสร็จสามารถดำเนินกิจการได้ทันที ออกใบเสร็จรับเงินรับรู้รายได้ ไม่ว่ากิจการขายของ หรือบริการ ย้ำนะครับว่า "ใบเสร็จรับเงิน"

หลังจากนั้นผู้มีความประสงค์ต้องการเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ดำเนินได้ภายหลัง ซึ่งอาจจะจดเลยก็ได้แต่ก็ต้องไปดำเนินการที่สรรพากรพื้นที่ จะด้วยเอกสารหรือจดทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ แต่การดำเนินการขอเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

นั่นก็หมายถึงไม่ว่าท่านจะจดทะเบียนวันไหน การแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วันไม่อย่างนั้นจะมีค่าปรับ

ขอยกตัวอย่างเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2556 มีลูกค้ามาขอจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัท การเตรียมเอกสารก็ได้แจ้งไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนเตรียมแบบฟอร์มเพื่อทำการจดทะเบียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับจดทะเบียน

บริษัทดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ทางผู้ประกอบแจ้งว่าต้องการ จดทะเบียนขอเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ซึ่งผมได้ดำเนินการจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และได้ทำการจดทะเบียนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

อย่างที่แจ้งให้ทราบไว้แล้ว จะต้องแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันถ้าบวกตัวเลข ก็ 15 บวก 9 ก็ต้องแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 แต่ผมเห็นว่ามันใกล้สิ้นเดือนเนื่องจากจะเกิดภาระในการยื่นแบบ ภพ.30 แบบภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไปไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไปที่ได้รับการอนุมัติ นั่นก็คือก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ลูกค้าจะต้องยื่น แบบภพ.30 อีกทั้งลูกค้าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผมจึงเลื่อนไปขอวันอนุมัติวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทำให้ลูกค้าจะต้องเริ่มยื่นแบบ ภพ.30 ไม่เกินเดือน 15 กันยายน 2556 ทำให้มีเวลาเตรียมพร้อมอีก 1 เดือนเต็ม

ลูกค้าถามผมว่าจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไร เราต้องแบ่งประเภทไว้ก่อน หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ลูกค้าสามารถดำเนินกิจการได้เลย ถ้าหากมีรายรับให้ออกใบเสร็จรับเงิน แต่ห้ามออกใบกำกับภาษี เพราะยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร

ลูกค้าจะสามารถออกใบกำกับภาษีก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติตามที่ร้องขอคือวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถ้าผู้อ่านจะสังเกตุได้ว่าเวลาไปซื้อสินค้าในใบเสร็จรับเงินจะมีคำว่า ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ บางครั้ง หรือรวมกันเลยก็มี อันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อย จะไม่ขอกล่าวถึงในบทนี้ แต่บางกิจการที่เป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าแล้วจะอาจใช้ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี เป็นใบเดียวกัน

โดยบนหัวใช้คำว่า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

สรุปก็คือผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือพาณิชย์จังหวัด เรียบร้อย สามารถดำเนินกิจการได้เลยให้ออกใบเสร็จรับเงิน แต่จะออกใบกำกับภาษีได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากสรรพากรเท่านั้น

สาม สอเสือ

 

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569