โปรไฟล์ / งานบัญชี / แผนที่ / ติดต่อเรา / กลับหน้าแรก

 

8 เมษายน 2558

พ่อค้าข้าว

หลายวันก่อน คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ , บก.ลายจุด หรือ หนู หริ่ง แล้วแต่คนจะเรียกขาน โทรมาหาสอบถามเรื่องการเป็นพ่อค้าข้าว กับการเสียภาษี ผมเองต้องหาเวลาด้วยสมองน้อยๆ ว่าอยากจะเขียนเรื่องนี้ หาเวลาสมาธิได้ยาก แต่ก็ได้โทรไปขออนุญาต คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ ไว้ก่อนว่าจะเขียนเรื่องพ่อค้าข้าว กับภาษี เพื่อเป็นความรู้ไม่ทำให้ใครเสียหาย

ประเด็นก็คือ ใครที่ติดตามการเมืองในช่วงหลายปีมานี้ ผมว่าหลายคนรู้จัก สมบัติ บุญงามอนงค์ ไม่ว่าการเมือง หรือ NGO มูลนิธิกระจกเงา ไม่ว่าจะสื่อหลักสื่อรอง สื่อกระดาษ สื่อทีวี สื่อออนไลน์ ช่วงหลังคุณสมบัติ บุญงามอนงค์ ถูกจับตาจาก คสช. คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นพิเศษ ทั้งการเคลื่อนไหวภาคสังคม อีกประเด็นก็คือ การที่กระโดดมาเป็นพ่อค้าข้าวถุง โดยการรับซื้อข้าวหอมปทุม จากชาวนา ตันละ 15,000 บาท ตามราคาที่รัฐบาลก่อนเคย ทำโครงการรับจำนำข้าว ที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

เกิดการเคลื่อนไหวของสังคมเศรษฐกิจอย่างมหาศาล มีคดีความเกิดขึ้นมากมาย มีทั้งกลุ่มคนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก เกิดการหนุน และคัดค้านโครงการจำนำข้าวเป็นวงกว้าง ผมว่าน่าจะเป็นสาเหตุต้นๆ ของการยึดอำนาจในรอบนี้ ประเด็นการเมืองเลยต้องผสมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในบทและบาทนี้

คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ ออกมาเคลื่อนไหวเป็นพ่อค้าข้าวถุง โดยการรับซื้อข้าวเปลือก จากชาวนาในราคาโลละ 15 บาทตันละ 15,000 บาท ตามราคาจำนำ แต่โครงการนี้ผมเองก็ไม่รู้ไปสั่นสะเทือน รัฐบาลชุดนี้ได้อย่างไร จนมีการออกมาเตือนว่าการรับซื้อข้าวในราคานี้เป็นการเมือง ก็มีความกังวลกันว่าอาจจะมีการกลั่นแกล้งจากผู้มีอำนาจหรือไม่ โดยเฉพาะหน่วยงานจัดเก็บภาษีอย่างสรรพากร

คุณสมบัติ บอกว่าจะเสียภาษีอย่างถูกต้องไม่เลี่ยงภาษีเด็ดขาด แต่ก็แอบกังวลปัญหาการกลั่นแกล้งของผู้มีอำนาจ อันนี้พักไว้ในการเกริ่นนำ

การเป็นพ่อค้าข้าวเข้ามาตราไหน ของการมีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลักษณะนี้ เข้ามาตรา 40 (8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40 (1) ถึง (7)

การเสียภาษีจะมี 2 รูปแบบ คือการเสียภาษีอัตราเหมา 1.หักค่าใช้จ่ายตามจริง กับ หักค่าใช้จ่าย 80 ของรายได้อันไหนจะสูงกว่า 2.ภาษีจากเงินได้ทั้งหมดคูณด้วย 0.005

โดยเอากรณีแรกกับกรณีที่สอง อันไหนจะสูงกว่าเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ก็ไม่ได้เยอะมากมาย

แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ต้องเข้าเกณฑ์เป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ซึ่งบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มีกำหนดทั้งหมดในหมวด 4 ว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งออกเป็น 14 ส่วน 115 มาตรา ทั้งข้อกำหนดการเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม จนถึงเบี้ยปรับ และบทลงโทษ

การขายข้าวถุง หรือสินค้าทางการเกษตรที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการประมง เฉพาะที่ยังมิได้แปรรูป หรือแปรรูปเบื้องต้น ในมาตรา 81 (1) (ก) - (น) แห่งประมวลรัษฎากร

ในหมวด (ข) การขายข้าวสาร หรือผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการสีข้าวสาร ทั้งนี้ไม่รวมอาหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อที่ทำเป็นอุตสาหกรรม ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 3) ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.28/2535 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2535 ประกอบ

ทั้งนี้การประกอบกิจการถึงแม้ว่าขายข้าวถุง จะมีรายได้ถึงกำหนดปีละเกิน 1.8 ล้านบาท ตามมาตรา 85 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ความกังวลของ คุณสมบัติ ที่จะโดนกลั่นแกล้งอันนี้ เจ้าหน้าที่ต้องงัดประมวลรัษฎากรมาตราอื่น ซึ่งผมไม่เห็นถ้าไม่มีเจตนาเลี่ยงภาษีเงินได้ ตามข้างต้น

ผมเองไม่อยากให้เป็นเรื่องการเมือง ก็ในเมื่อพ่อค้าข้าวคนหนึ่งอาจจะเป็นที่โด่งดังในสังคมการเมือง แต่การทำอาชีพของเขาไม่ใช่การเมืองแน่นอน

การออกมาไล่สำทับของผู้มีอำนาจ เกี่ยวกับประเด็นการค้าข้าว จึงไม่น่าจะถูกต้อง

สาม สอเสือ

 

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569