ระบบบัญชีัผ่านอินเตอร์เน็ต

หลายธุรกิจเอสเอ็มอี อาจจะเคยตั้งคำถามว่าทำอย่างไรหน่วยงานของท่าน จะสามารถรับรู้รายงานทางบัญชีภาษีอย่างละเอียดทุกเดือน ซึ่งสำนักงานบัญชีทั่วไป ได้แต่ทำรายงานสรุปประจำเดือนให้ท่านทราบเป็นอย่างมาก หรือส่งรายงานเป็นชีท กระดาษทำการให้เจ้าของกิจการได้ทราบทุกเดือน ถ้าหากเจ้าของกิจการต้องการรับรู้ บัญชีแต่ละตัวมีความเคลื่อนไหวอย่างไร ทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย แต่ละเดือน สำนักงานบัญชีคงต้องพิมพ์กระดาษต่อเนื่องเป็นรีม รายงานท่านทุกเดือนคงไม่ไหวแน่ เจ้าของกิจการคงต้องตั้งคำถามว่าพอหรือไม่ ที่จะรับรู้ชีทไม่กี่แผ่น ในกระดาษทำการแต่ละเดือน ถ้ามีคำตอบว่าพอไม่ต้องอ่านต่อ

ถ้าไม่พออ่านตรงนี้สำนักงานบัญชี เอ็นเอส เบสท์ และบริษัทในเครือได้ทำการจดอนุสิทธิบัตร ระบบบัญชีเครือข่าย ซึ่งต้องใช้ร่วมกับ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปของบริษัท

ด้วยระบบการทำงานเหมือนระบบสำนักงานบัญชีปัจจุบัน แต่ท่านสามารถรับรู้ รายงานทางบัญชีอย่างละเอียดทุกรายการ ทั้งกระดาษทำการ งบทดลอง สมุกแยกประเภททั่วไป และสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์ไม่ว่าท่านจะอยู่ไกลแค่ไหน เพียงมีคอมพิวเตอร์อยู่กับมือ ต่อระบบเข้าสู่อินเตอร์เน็ต ท่านก็สามารถรับรู้ได้อย่างละเอียดเท่าที่บัญชีมีการเคลื่อนไหว

ระบบบัญชีเครือข่ายลดภาระการส่งเอกสารบัญชีอย่างเร่งรีบในแต่ละเดือน เพียงทำงานตามระบบของเราท่านก็สามารถรับรู้บัญชีได้อย่างมืออาชีพ

ระบบบัญชีเครือข่ายยังเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการตัวเองเกี่ยวกับสำนักงานบัญชี เปิดกิจการที่ภูมิลำเนาของตนเอง เอ็นเอส เบสท์ ได้ทำการทดลองใช้ระบบนี้มากว่า 3 ปีแล้วแต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องระบบยังไม่สมบูรณ์ จึุงไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างละเีอียดในขณะนั้น

ระบบบัญชีเครือข่ายยังเหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีอยู่กระจัดกระจาย ตามจังหวัดต่าง ๆ แต่มีหน่วยงานที่จัดจ้่างพนักงานบัญชีที่สามารถปิดงบการเงินได้อยู่หน่วยเดียว ทำให้พนักงานบัญชีส่วนกลางต้องทำงานอย่างหนัก หรือไม่เจ้าของกิจการก็ต้องจ้างนักบัญชีที่สามารถปิดงบการเงินได้ไว้ทุกหน่วย ซึ่งก็เป็นภาระต้นทุนของท่านอีก

โทรเข้ามาคุยกับเราได้ ระบบบัญชีเครือข่าย เป็นอย่างไรแล้วเมื่อไหร่จะเปิดโฉมออกมาให้เห็น

สาม สอเสือ

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569