ขึ้นปีที่ 2 ของเว็บไซต์

บันทึกวันที่ 28 กรกฎาคม 2549

วันครบรอบ 1 ขวบปีเว็บไซต์สำนักงานบัญชี เอ็นเอส เบสท์ และบริษัทในเครือตลอด 1 ปีที่ผ่านมาเว็บไซต์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลของตนเองมากที่สุด เมื่อเทียบกับกิจการเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีด้วยกัน

ไม่นับรวมลิงค์ต่าง ๆ หรือการคัดลอกบทความของหน่วยราชการมาไว้ในเว็บตัวเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ nsbest.com จะไม่ค่อยมีทุกอย่างเขียนมาด้วยความรู้สึกของคนทำงานบัญชีที่นี่ล้วน ๆ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีบ้าง ไม่เกี่ยวกับบัญชีบ้า่ง เป็นเรื่องราวที่พบมาเองบ้่าง หรือถูกเล่าต่อกันมาบ้าง แล้วเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ

ความเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ตลอด 1 ขวบปีเต็มเราก็ไม่ได้ทิ้งให้กลายเป็นอดีต แต่ยังคงเก็บเอาไว้ในท่านผู้อ่าน ที่อยากจะศึกษาเรื่องของเราอย่างใกล้ชิด

1 ปีมานี้กับ 10 ปีที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับบัญชี ณ วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบสำนักงานบัญชีครั้งใหญ่ ก็คือ ระบบบัญชีเครือข่าย ซึ่งได้อนุสิทธิบัตรมาเรียบร้อยแล้ว

ระบบบัญชีเครือข่ายคืออะไร ปัจจุบันทางสำนักงานบัญชีมีโปรแกรมบัญชีชนิดนี้อยู่แล้ว ที่สามารถทำงานในระบบเครือข่าย แต่ก็กำลังติดต่อบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหลายแห่ง ขณะนี้ยังไม่ลงตัวเนื่องจากเราต้องการให้มีการพัฒนาระบบไปด้วยกัน เงื่อนไขเป็นคู่สัญญา หรือคู่ค้าต่อกัน

เราเชื่อว่าระบบบัญชีเครือข่ายจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบงานสำนักงานบัญชี กับลูกค้า ได้อย่างมากระยะทางระหว่างลูกค้ากับ สำนักงานบัญชี จะไม่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไป ลดการใช้กระดาษมากกว่า 95 เปอร์เซนต์ ลดการจัดจ้างนักบัญชี

ผู้บริหารจะสามารถได้ัรับข้อมูลทางบัญชีอย่างละเอียดทุกเดือน ไม่ใช่แค่การเห็นงบการเงินเท่านั้น แต่ผู้บริหารจะสามารถเห็นรายละเอียดบัญชี และการเคลื่อนไหวของบัญชีทุกตัวเป็นรายวัน ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย โดยส่งตรงไปถึงคอมพิวเตอร์ของผู้บริหาร ผ่านทางบัญชีแยกประเภท และรายวันทั่วไป

ทางบริษัทได้ทดลองระบบดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีจนกระทั่งได้รับสิทธิบัตรจึงมั่นใจได้ว่าระบบบัญชีเครือข่ายไม่ใช่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ แต่เห็นผลแน่นอน

ระบบดังกล่าวไม่ได้ใช้เฉพาะสำนักงานบัญชีเท่านั้น ขณะนี้มีหน่วยงานราชการบางแห่งที่มีหน่วยงานอยู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศมีการทดลองระบบบัญชีเครือข่ายของทางบริษัท ซึ่งเป็นการให้สิทธิการใช้ระบบ และโปรแกรมบัญชี พร้อมกันทั่วประเทศ

เนื่องจากเป็นระบบใหม่ทำให้การอธิบายทางตัวหนังสือเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าหากลงมือปฎิบัติจะได้ผลเป็นอย่างดี

สามารถโทรเข้่ามาสอบถามระบบบัญชีเครือข่ายได้

สาม สอเสือ

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569