สำนักงานบัญชี กับ บัญชีเครือข่าย

คนที่ตามอ่านหรือเพิ่งจะมาอ่าน อาจจะเบื่อซักหน่อย ว่าทำไมถึงเขียนแต่เรื่องบัญชีเครือข่าย สารภาพจากใจก็คือ สิ่งที่คิดออกมามันเหมือนกับเส้นผมบังภูเขา ทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญที่ตั้งใจทั้งสิ้นเบื้องหลังสิ่งที่คิดก็คือเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาพยายามคิดเรื่องการลดการใช้กระดาษ และลดข้อจำกัดในเรื่องระยะทางของสำนักงานบัญชี คุณภาพงานบัญชีต้องไม่ลดลง และการบันทึกบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และพรบ.การบัญชี คิดอยู่นานแต่ก็ยังตอบโจทย์ไม่ได้ซักที
นอกจากนั้นมาคิดถึงระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ และผู้บริหารยุคใหม่ ที่บางคนเริ่มให้ความสนใจบัญชีของกิจการมากขึ้น และต้องการความรวดเร็ว ครั้นจะนั่งรอเอกสารจากฝ่ายบัญชี ที่นำเสนอเป็นรายงานคงจะเสียเวลาเพื่อการนี้พอสมควร ก็เลยสืบหาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป พร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรมบัญชีหลาย ๆ ตัวซึ่งโดยส่วนใหญ่โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่เขียนขึ้นมาเป็นโปรแกรมลักษณะของการติดตั้งประจำเครื่อง โยกย้ายไม่ได้ เนื่องจากการพัฒนาคุณสมบัติโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เน้นไปที่การใช้งานง่ายสำหรับนักบัญชีบางท่าน และครอบคลุมคุณสมบัติพิเศษไว้มากมาย คือโปรแกรมมีปุ่มให้คลิกรายการซื้อขาย และพิมพ์รายการซื้อหรือขาย ลงไปโปรแกรมจะทำการคำนวณทุกอย่างให้เสร็จ (บางโปรแกรม) ทำให้บางโปรแกรมตอบสนองนักบัญชีเกือบทุกเรื่อง แต่ไม่มีความคล่องตัวใจการสื่อสารระหว่างกันเอง หรือทำได้แค่ระบบแรนในองค์กรที่ต้องผ่านระบบสายนั่นเอง (ผู้เขียนคิดเอง)
เคยคุยกับนักบัญชีอิสระอยู่หลายคน สอบถามว่าใช้โปรแกรมบัญชีอะไรอยู่ ทุกคนใช้ต่างกันแต่ทุกคนบอกว่า โปรแกรมบัญชีที่ใช้โดยส่วนใหญ่จะใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ความจริงแล้วนักบัญชีเหล่านี้ ต้องการเพียงระบบบัญชี GL เท่านั้นไม่ทราบว่าเป็นทุกคนหรือไม่ แต่ที่สำนักงานบัญชี เอ็นเอส เบสท์ ของเราต้องการแค่นั้นจริง ๆ เคยคุยกับผู้สอบบัญชีว่ามีลูกค้าขอคำปรึกษาบ้างมั้ยเรื่องโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นว่ามีเยอะ ลูกค้าแต่ละรายตั้งความหวังไว้ว่า ซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาหนึ่งโปรแกรม หลายหมื่นบาทสามารถเนรมิตอะไรได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าคงเหลือ ต้นทุนขาย ฯลฯ แต่ความจริงแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้น เพราะทุกโปรแกรมมีดีต่างกัน (เขาว่ามาอย่างนั้น) แต่ทุกโปรแกรมต้องผ่านการตั้งค่า ให้เหมาะสมกับองค์กร หรือไม่ก็ต้องพัฒนาโปรแกรมบัญชีขึ้นมาใช้เอง เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่ทุกอย่างก็หนีไม่พ้น GL บัญชีแยกประเภททั่วไปเท่านั้น
หลังจากที่ได้คำตอบซึ่งตรงกันคือ นักบัญชีต้องการแค่ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป GL เท่านั้นซึ่งประมวลผลไปที่กระดาษทำการ และงบทดลอง โดยอัตโนมัติ เพื่อออกงบการเงินทางผู้เขียนมาพบโปรแกรมบัญชีอยู่โปรแกรมที่ตรงใจ และในโปรแกรมนี้เอง (มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ไม่สามารถเปิดเผยได้) ทำให้พบเห็นว่าโปรแกรมตัวนี้มีความสามารถที่จะส่งจดหมายอีเลคโทรนิคส์ (อีเมล์) ได้โดยบังเอิญ คือสามารถส่งโปรแกรมบัญชีทางจดหมายอีเลคโทรนิคส์ แต่ละบริษัท หรือแต่ละหน่วยงานได้เลย เพียงแต่ผู้รับจะต้องมีโปรแกรมบัญชีนี้อยู่ ไม่ต้องส่งไปทั้งโปรแกรมทำให้ข้อมูลหน่วยงานบัญชีที่ส่งไปมีขนาดไม่เกิน 800 kbหรือ 0.8 mb ข้อมูลบัญชีมากถึง 30 แฟ้มหนา คนที่ใช้อีเมล์บ่อย ๆ คงจะทราบข้อจำกัดการส่งเมล์ คือควรมีขนาดไม่เกิน 1 mb ถ้าหากเกินจากนี้การส่งจะเกิดปัญหาคือส่งนาน หรือไม่ผ่าน
กลายเป็นว่าระบบที่คิดนอกจากจะประหยัดกระดาษซึ่งตรงกันวัตถุประสงค์แล้ว ยังประหยัดเวลา ประหยัดค่าเดินทาง สิ่งที่ได้ตามมาก็คือความรวดเร็วในการรายงานข้อมูลบัญชี ซึ่งระบบยังคิดต่อไปถึงสำนักงานบัญชีแฟรนไชส์ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชี แต่ต้องรู้การใช้อินเตอร์เน็ต และอีเมล์ (โปรแกรมเมอร์บางคนให้คำแนะนำ)
จึงเป็นที่มาของอนุสิทธิบัตร "บัญชีเครือข่าย" สิ่งเหล่านี้อาจทำความเข้าใจยากสำหรับคนบางคน ถ้าหากยังไม่ยอมรับในสิ่งใหม่ แต่ขณะนี้มีหน่วยงานราชการบางแห่งเริ่มนำระบบไปใช้กันบ้างแล้ว สามารถใช้พร้อมกันทันทีทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเซตระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ระบบบัญชีเครือข่าย จึงมีทั้งลิขสิทธิ์โปรแกรมบัญชี และอนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย โดยปัจจุบันทางสำนักงานบัญชี บริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด ได้ทำการส่งอีเมล์ข้อมูลบัญชีไปยัง ผู้สอบบัญชี โดยไม่ต้องจัดพิมพ์ สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท งบทดลอง และกระดาษทำการ ลงในกระดาษอีกต่อไป นอกจากนั้นลูกค้าที่ใช้ระบบนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลบัญชี ลงในแผ่นดิสท์ ในแต่ละปีได้อีกด้วย ซึ่งสามารถจัดพิมพ์ย้อนหลังได้ ถ้าหากต้องการ

ได้ทั้งโปรแกรมบัญชี และความรวดเร็วของระบบ สำหรับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป มีโปรแกรมเมอร์อีกหลายรายทำการติดต่อกับเจ้าของระบบ และกำลังพัฒนาโปรแกรม ให้สามารถใช้กับระบบบัญชีเครือข่ายได้ เพื่อตอกย้ำความรวดเร็ว สมกับคำว่า ประหยัด และทันสมัย save up & modern life

สาม สอเสือ

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569