โปรไฟล์ / งานบัญชี / แผนที่ / ติดต่อเรา / กลับหน้าแรก

 

10 ตุลาคม 2551

บัญชีที่กิจการต้องรู้

เรื่องราวในวงการบัญชีที่เจ้าของกิจการอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยกรมสรรพากร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2553 ซึ่งโดยปกติงบการเงินถ้าหากเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดเล็ก โดยมีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือ รายได้ไม่เกิน 30 ล้าน หรือ สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสรรพากร หรือที่เรียกว่า TA เป็นผู้เซ็นรับรองงบการเงินได้ แต่ถ้าหากห้างฯ ที่มีทุน รายได้ สินทรัพย์ เกินจากนั้น จะต้องใช้ผู้ตรวจสอบบัญชี CPA เป็นผู้รับรองงบการเงิน

นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไปห้าง , บริษัท , กิจการร่วมค้า , นิติบุคคลต่างประเทศ รวมทั้งนิติบุคคลประเภทอื่น (ภ.ง.ด.52) นอกจากจะต้องได้รับการเซ็นรับรองงบการเงินจากผู้ตรวจสอบบัญชี TA หรือ CPA แล้วจะต้องให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร CPTA ตรวจสอบและรับรองอีกครั้ง

คราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอบง่าย ๆ และฟังง่ายแต่ขัดใจเพราะผู้ประกอบจากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการรับรองงบโดย CPTA

มาฟังข้อดีของกรมสรรพากรที่เขาบอก......สุดฮา
1. อำนวยให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และเสริมสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
2.เสมือนมีตัวแทนของกรมสรรพากร ในการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ทางด้านภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษี ส่งผลให้เกิดการเสียภาษีที่ถูกต้องและเต็มใจ.....ฮา
3.ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการเสียภาษีของกิจการที่ได้รับการตรวจสอบจาก CPTA ถูกต้องในระดับหนึ่ง ซึ่งช่วยลดภาระและปริมาณของเจ้าหน้าที่กำกับดูแล
4.ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีเวลาที่จะติดตามผู้เสียภาษีนอกระบบ ให้เข้าสู่ระบบการเสียภาษีที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการขยายฐานภาษี และให้การจัดเก็บอย่างเป็นธรรม
5.มีที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากร ทำให้ไม่กังวลกับการเสียภาษีของกิจการว่าจะเกิดการผิดพลาด...ฮาสุด ๆ (เพราะ CPTA ตรวจสอบงบการเงินภายหลังวันที่ในงบดุล พอรู้ปุ๊บก็ถูกปรับย้อนหลังอยู่แล้ว ไม่ย้อนหลังได้มั้ยหล่ะ)
6.ได้ทราบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รัฐบาลกำหนดได้อย่างรวดเร็ว และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ยังผลให้ผู้เสียภาษีมีความรู้สึกที่ดีต่อการเสียภาษีอากร
7.ได้รับความไว้วางใจจากกรมสรรพากร เกี่ยวกับการเสียภาษีของกิจการ ส่งผลให้ได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพกิจการจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร....อันนี้ขู่
8.เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีที่กิจการเสียภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน

มาฟังข้อเสียที่กรมสรรพากรบอกมา.......ฮา เหมือนกัน
1.CPTA ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้จริง และมีจรรยาบรรณในการปฎิบัติงานที่ดี มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อกรมสรรพากร และนิติบุคคล....ฮา
2.อาจทำให้เกิดกระแสการต่อต้านจากนิติบุคคลเพราะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย....ฮา (ก็รู้เหมือนกันเนอะแต่แก้ตัวไว้ ถ้าหาก CPA ทำ CPTA เป็นบุคคลคนเดียวกันไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย อันนี้ผมว่าจะคิดเป็น 2 เท่าเสียมากกว่า)

ทั้งหมดนี้ข้อมูลกรมสรรพากรเขาบอกว่า

คราวนี้ขอแย้งว่า แล้วผู้ตรวจสอบบัญชี TA และ CPA มันคงไม่น่าไว้ใจหรือไม่เก่งเสียหล่ะมั้งอย่างงั้นโละไม่ดีกว่าเหรอเพราะ CPTA แทบจะเป็นเทวดาตกจากสวรรค์

ข้อดีตั้ง 8 ข้อ ข้อเสียมี 2 ข้อ ใครเห็นด้วยยกมือขึ้นคนไม่เห็นด้วย เขียนไปด่ากรมสรรพากรกันเอาเอง ไม่เกี่ยวกับผมมาบอกเฉย ๆ .....ไม่ฮา

สาม สอเสือ

 

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569