โปรไฟล์ / งานบัญชี / แผนที่ / ติดต่อเรา / กลับหน้าแรก

 

 

 

 

 

8 ตุลาคม 2552

ชี้แจงเมื่อถูกตรวจ

สำนักงานบัญชี สาขาสมุทรปราการ โทรมาถามผมว่า เพื่อนของลูกค้าฝากถาม เรื่องมีอยู่ว่าบริษัทแห่งนี้ขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ โดยออกใบกำกับภาษีไปแล้วเดือนกรกฎาคม 2552 แต่เงินยังไม่ได้รับ โดยทางหน่วยงานราชการได้ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ไว้แล้ว

ทางบริษัทได้ยื่นภาษีขายใบดังกล่าวไปเรียบร้อย หลังจากนั้นต้นเดือนตุลาคม 2552 ทางหน่วยงานราชการยังไม่ได้ตั้งเบิกเงินจำนวนดังกล่าว แต่ขอให้ทางบริษัทออกใบกำกับภาษีให้ใหม่ ลงวันที่ในเดือนกันยายน 2552 และให้ออกใบส่งของให้ลงวันที่ในเดือนสิงหาคม 2552 โดยเอกสารใบกำกับภาษีในเก่าในเดือนกรกฎาคม 2552 จะคืนให้หมด

ตั้งคำถามกับผมว่าจะทำได้หรือไม่ และจะทำอย่างไรดี

เรื่องนี้มีปัญหาบ่อยครับสำหรับ บริษัทที่ค้าขายกับหน่วยงานราชการ ผมเข้าใจว่าสาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนใบกำกับภาษีจากเดือนกรกฎาคม มาเป็น กันยายน เนื่องจากงบประมาณของหน่วยงานราชการมันคงละปี ตั้งเบิกไม่ทันก็เลยต้องเปลี่ยนใบกำกับใบใหม่ เรื่องนี้นักบัญชีทั่วไปไม่จำเป็นต้องรู้เพราะไม่ได้เกี่ยวข้อง

เราจะทำอย่างไรกับการเปลี่ยนใบกำกับภาษีเช่นนี้ ถ้าหากเป็นหน่วยงานเอกชนก็คงไม่มีปัญหา เราแค่ออกใบลดหนี้เพื่อล้างใบกำกับภาษีเดือนกรกฎาคม 2552 และออกใบใหม่ในเดือนกันยายน 2552 ก็ได้แต่หน่วยงานราชการไม่ค่อยสนใจกับใบลดหนี้ เพราะไม่ได้ถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร แต่ไปขึ้นตรงต่อกรมบัญชีกลาง ถึงแม้ว่าจะสังกัดกระทรวงการคลังทั้งคู่ แต่ก็ใช้กฎหมายคนละฉบับ

ผมได้แนะนำไปว่าถึงแม้ว่าหน่วยราชการจะไม่รับ ก็ให้บริษัทออกใบลดหนี้แล้วเก็บไว้เองเพื่อเอาไปหักจากภาษีขาย แล้วออกใบกำกับภาษีในเดือนกันยายน 2552 ใบใหม่ส่งไปให้หน่วยงานราชการ เพื่อเก็บเงินในคราวต่อไป

ส่วนกำกับภาษีในเดือนกันยายนที่ออกไปใหม่ จะไม่มีหัก ณ ที่จ่ายที่หน่วยงานราชการหักเอาไว้ เพราะเป็นคนละเดือนภาษีกัน เนื่องจากหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเดือน กรกฎาคม 2552 ก็ไม่เป็นไรถ้าหากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เรียกตรวจสอบเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะมีการยื่นภาษีไม่ถูกต้อง ก็ชี้แจง เพราะบริษัทไม่ได้มีเจตนาในการหลีกเลี่ยงภาษี

สำหรับใบส่งของก็ออกไม่ต้องทับใบกำกับภาษี เพื่อเป็นไปตามระเบียบหน่วยงานราชการเท่านั้น ส่วนบริษัทก็เก็บเป็นเอกสารแนบเอาไว้เท่านั้น

สรุปแล้วถูกเรียกตรวจก็ชี้แจง

สาม สอเสือ

 

Copy right @ 2013 by nsbest.co.th All rights reserved .

120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569